Historie – Den første globale økonomien

Posted i kategorien Historie on the 29.02.2016
Download PDF

 Europeisk ekspansjon:

 • Drivkrefter
 • Europeerne fikk en nøkkelrolle i verden i perioden 1500-1750
 • Europa ble rikere enn andre verdensdeler:
 • Klima og naturforhold
 • Mer svikefulle, brutale og hensynsløse
 • Fortjente fordi de jobbet hardt og var oppfinnsomme
 • Europeiske kapitalister
 • Konge og byborgere var gjensidig avhengig av hverandre
 • Europa var den rikeste verdensdelen på 1500-tallet

I Perioden 1500-1750 fikk Europa en nøkkelrolle verden fordi:

 • Det var bare europeerne som drev handel over hele verden
 • De andre landene/staten/områdene i verden handlet lokalt og med tilreisende europeere
 • I motsetning til afrikanerne, indere og kinesere kjente europeerne alle de viktige markedene på kloden
 • Europeerne hadde mest kunnskap om tilbud, etterspørsel og priser- og denne kunnskapen brukte europeerne til å ta den største profitten
 • Det var derfor europeerne som tjente mest på handelen

Bakgrunnen for at Europa kunne drive handel, var de europeiske oppdagelsene

 • De europeiske oppdagelsene rundt 1500 foregikk på forskjellige måter:
 • Alt fra vennskapelig kontakt og fredelig handel til blodig krig og maktovertakelse

Den globale økonomien 1500-1750

 • I årene 1500-1750 var verden i hovedsak delt i to store økonomiske systemer
 • 1)Den ene var skapt av europeerne rundt Atlanterhavet
 • Det andre hadde midtpunkt i Kina. Der europeerne hadde stor innflytelse på handel

Det økonomiske systemet rundt Atlanterhavet

 • Kontrollert av europeerne
 • Systemet var basert på billig produksjon i Amerika av varer som hadde høy verdi i Europa
 • Systemet var todelt
 • Den ene delen var styrt av Spania
 • Spanjolene reiste til Sør-Amerika og dagens Mexico
 • Systemet bygget på at billig indiansk arbeidskraft grov frem edelmetall i gruver i Sør-Amerika og dagens Mexico
 • Gull og selv ble så fraktet til Europa der etterspørselen var stor
 • Gunstig for europeerne, lite gunstig for indianerne…
 • Den andre delen av det økonomiske systemet rundt Atlanterhavet baserte seg på billig produksjon på plantasjer i Amerika
 • Arbeidskraft: ufri afrikanske slaver
 • Systemet var genialt, for Europa
 • Med økende produksjon ble varer som sukker og tobakk gradvis billigere i Europa
 • Europeerne flest fikk derfor glede av dette systemet
 • Systemet basert på utnytting av enkeltgrupper, dvs afrikanske slaver og delvis indianere i Nord-Amerika.

Vi har nå sett at

 • I årene 1500-1750 var verden i hovedsak delt i to store økonomiske systemer
 • Det ene var skapt av europeerne rundt Atlanterhavet.
 • Det andre hadde midtpunkt i Kina, der europeerne hadde stor innflytelse på handel

Det europeiske økonomiske nettverket med Kina

 • Bar preg av rent varebytte
 • I motsetning til forholdet mellom Europa og Afrika og Amerika var Kina og europeerne mer likestilte

Vi skal nå se mer på hvordan europeerne tok seg til rette i Afrika og Amerika

 • Europa kontakt med Afrika og Amerika var ikke preg av likestilling
 • Det var således amerikanere og afrikanere som fikk merke europeernes tilstedeværelse mest.

Europeerne og Amerika

 • Columbus ”oppdaget” Amerika i 142
 • Han var på leting etter handelsforbindelser og gull
 • Den første engelske kolonien i Amerika ble opprettet i 1607
 • Britene og franskmennene kjempet om kontrollen på dette store kontinentet.
 • Fra 1607 og frem til ca WWI strømmet europeerne til Amerika
 • Kontinentet kunne fristet med mye og fruktbar jord
 • Sakte, men sikkert presset europeerne seg fra øst til vest i dagens USA
 • Det gikk hardt utover indianerne
 • Og etter hvert hardt utover slaver fra Afrika
 • Slaveri ble forbudt i 1865, men diskriminering av svarte var ikke over

Europeerne og Afrika

 • Portugiserne kom til Afrika allerede på 1400-tallet
 • De byttet til seg gull, elfenben og tøy mot europeiske våpen.
 • Etter hvert som portugiserne beveget seg sørover langs kysten av Afrika, oppdaget de en annen viktig handelsvare… slaveri
 • Det var portugiserne som startet slavehandelen
 • De tok i bruk afrikanske slaver til sukkerrørdyrking på Madeira Kapp Verde og senere i Sao Tomé

Det er likevel slavehandelen til Amerika som er mest kjent

 • I perioden fra ca 1650- 1800 regner man med at det ble fraktet mellom 10 og 15 millioner slaver fra Afrika til Amerika
 • Flertallet av disse måtte jobbe på bomullsplantasjer i sørstatene i Amerika.
 • Slavene som kom til Amerika måtte jobbe på Amerikanske plantasjer
 • Nektet å snakke sitt eget språk
 • Nektet å lese og skrive
 • Nektet å møtes i grupper på større enn fem
 • De ble undersøkt og inspisert som dyr og solgt på markeder
 • De hvite tok ikke hensyn til familier, og det var vanlig at familier ble splittet
 • Slavene var ikke mennesker, de var arbeidskraft

Trekant handelen

 • Trafikken med slaver fra Afrika til Amerika var ett av leddene i TREKANT-HANDELEN
 • Når de europeiske skipene hadde kvittet seg med menneskelasten i for eksempel Amerika, tok de om bord plantasjeprodukter og seilte tilbake til Europa
 • Der lastet de om med tekstiler, våpen etc som skulle være byttetvarer for en ny afrikansk slavesending til Amerika

Hvilke konsekvenser fikk slavehandelen for Afrika?

 • Det å ha slaver var ikke nytt( ofte krigsfanger)
 • I Afrika startet stammer kriger for å skaffe slaver for å selge dem videre
 • Stor økonomiske konsekvenser: Afrika ble tømt for sin beste arbeidskraft
 • 10-15 millioner friske, sterke unge mennesker røver fra Afrika

Oppsummering:

 • Perioden 1500-1750 fikk Europa en nøkkelrolle i verden fordi:
 • I motsetning til alle andre drev europeerne handel over stort sett hele verden
 • I motsetning til afrikanere og indere og kinesere kjente europeerne alle de viktige markedene på kloden
 • Europeerne hadde derfor mest kunnskap om tilbud, etterspørsel og priser- og denne kunnskapen brukte europeerne til å ta den største profitten
 • Det var derfor europeerne som tjente mest på handelen
 • Europeerne utnyttet andre