Psykologi – Afasi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 15.04.2013

Afasi

 • språkvansker som følge av hjerneskader
 • oftest fokale (avgrensede) skader
 • hjerneslag, tumor, hodeskader, infeksjoner, demens

 

 

Wernickes afasi (sensorisk afasi)

 • problemer med språkforståelse (skriftlig og auditivt)
 • flytende tale, men meningsløse setninger
 • skade i Wernickes område (i venstre posterior del av superior temporal gyrus)
 • skade i angular gyrus og supramarginal gyrus kan gi samme symptomer
 • i tillegg kan en pasienter med skade i W-område ikke ha denne typen afasi
 • dyp, langvarig W afasi kommer bare hvis W-område og nærliggende områder/hvit materie under som kopler W til andre områder også er skadet

 

Brocas afasi (ekspressiv afasi)

 • talevansker – bruker kun korte ord, enkle setninger, ”ordtak” (det kan du si); bruker mye tid på å lete etter ord, ujevn tale
 • noen kan opprettholde evnen til å synge, telle osv.
 • kan også ha problemer med å forstå komplekse setninger (gutten ble slått av jenta)
 • skade i Brocas område (i venstre ventrolateral frontal korteks)
  • finnes pasienter med skade i B som ikke viser slike problemer, samt pasienter uten skade i B som viser slike problemer
  • lenticular nucleus (del av basale ganglier) og insular cortex er også koplet til sykdommen (disse underliggende områdene hadde ikke Broca opprinnelig tatt med)

 

Konduksjonsafasi

 • problemer med å produsere spontan tale, gjentakelse – forstår egne feil, men klarer ikke rette dem
 • skade i arcuate fasciculus (vei mellom Broca og Wernicke)
 • skade i insula og deler av auditiv korteks kan gi samme symptomer

 

Anomisk afasi

 • problemer med å navngi ting, problemer med pronomen for eksempel, men forståelse og tale er upåvirket
 • skade i Wernickes/ nærliggende områder

 

Agramatisk afasi

 • problemer med å produsere og forstå komplekse setninger (prob. med struktur) ”den store mannen ble slått av den lille jenta” – vil forstå motsatt
 • skader i Brocas område involvert

 

Global afasi

 • problemer med språkforståelse, språkproduksjon, gjentakelse osv.
 • stor fronto-temporo-pariental-lesjon

 

Transkortikal sensorisk afasi

 • problemer med å forstå tale, men ikke med gjentakelse eller rette språklige feil og deretter gjenta det (”det kan du ikke gjøres” à ”det kan du ikke gjøre”)
 • skade i supramarginal og angular gyri
 • viser at man kan ha syntaktisk og fonologisk kunnskap intakt, men miste semantisk informasjon

 

Aleksi

 • problemer med å lese, men andre aspekter ved språket er normalt
 • skade i occipitotemporal korteks