Ex phil – Moralsk relativisme

Posted i kategorien Examen philosophicum on the 16.03.2013
Download PDF

–          Artikkel skrevet av Feldman som ikke er relativist à absolutisme

–          Absolutisme/universalisme – universelle, objektive prinsipper i fornuften à kun en gyldig moral

 • Feldman sier relativisme kan være absolutisme: hvis man mener dette er den eneste moralske standarden som finnes

 

–          Ulike oppfatninger om samme forhold (for eksempel samme handling) som skal bestå (ikke overvinnes)

–          Sameksistens om ulike oppfatninger om samme ting

 • Ikke snakk om å være så sta at den andre må innrette seg etter den
 • Vegetarianere som blir servert kjøtt trenger ikke spise kjøtt, og vertene trenger ikke avstå fra kjøtt

 

–          Feldman diskuterer ulike områder innenfor relativismen

 • Meningsrelativisme – variasjon i synet mellom rett og galt hos mennesker (vegetar-/”kjøtt-familie”) à trivielt sant
  • Personlig – ulike personer har ulike overbevisninger
  • Sosial – ulike samfunn har ulike overbevisninger
  • Feldman mener den er for deskriptiv og er forenelig med absolutisme à overfladisk uenighet, uenighet om hvordan verden fungerer betyr ikke at de er uenige om de dypeste moralske prinsippene

 

 • Konvensjonalisme – handle og mene slik samfunnets konvensjoner (=uskreven regel) oppfordrer til
  • En person fra byen angriper en fra landsbygda – er de fra samme eller ulike samfunn? Moral i ulike samfunn kan ikke sammenliknes?
  • Man kan være medlem av flere samfunn, da kommer konvensjoner i konflikt med hverandre
  • Feldman mener den ender i absolutisme à handle i tråd med konvensjonen
   • Kilden til konvensjonen er ifølge en relativist samarbeid
   • Man kan likevel leve side som side uten å samarbeide eller bli enige om konvensjoner à parallelt samfunn

 

 • Begrepsrelativisme
  • Utelukker absolutisme à eneste brukbare form for absolutisme (Harman)
  • Hviler på et semantisk/logisk poeng à et språklig poeng
   • X er stor – A: Nils er stor // B: Nei, Nils er ganske liten
   • X er nær
   • X er her
    • Begrepene er relative – i forhold til hva? Målestokk/standard vi legger til grunn er essensiell
    • Moral fungerer på samme måte. Bytte ut ”stor” med ”god” for eksempel (X er god)
    • Hva med rett og galt? Kommer an på standardene som ligger til grunn. Rett for en rørlegger/lege/student er forskjellig.
    • En kristen og et utilitarist som diskuterer abort, begge har rett i følge sitt system og er ikke uenige, de snakker kun forbi hverandre (uenighet og konflikter bortforklares)
    • Man kan kun være uenige om man har samme normative bakgrunn (to kristne med samme referansesystem som er uenige om abort er mer uenige enn en utilitarist og en kristen som diskuterer temaet)

 

 • Eksempel med monogami og polygami i samfunn – relativister er tolerante ovenfor dette, men mener ikke deres samfunn nødvendigvis skal forandres
  • Hva om en person i et samfunn med polygami vil reformere samfunnet? Kan en relativist i et samfunn med monogami støtte dette? Vedkommende truer jo relativisme?? Men han mener jo det samme som meg??

 

 • Reformatorens dilemma – hvis samfunnet tillater gale handlinger (slaveri), hvordan

 

 • Relativisme oppfordrer til toleranse
 • Eksempel med monogami og polygami i samfunn – relativister er tolerante ovenfor dette, men mener ikke deres samfunn nødvendigvis skal forandres
  • Hva om en person i et samfunn med polygami vil reformere samfunnet? Kan en relativist i et samfunn med monogami støtte dette? Vedkommende truer jo relativisme?? Men han mener jo det samme som meg??
 • Lever man i et samfunn som ikke er tolerant bør man heller ikke være det konvensjonalistisk sett