Notater i Ex phil - Dyreetikk - Notatene

Ex phil – Dyreetikk

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 16.03.2013

-          Dyrs moralske status 

-          Diskriminering av dyr – spesiesisme

 • Spise kjøtt
 • Moderne, industrielt dyrehold
 • Dyreeksperimenter i medisin, psykologi
  • Er ikke totalt mot det, utilitarisme er viktig her; lov hvis det ganger mange
 • Filosofiske teorier
 • Sammenlikner det med rasisme og kjønnsdiskriminering

 

-          Spesiesisme

 • Definisjon 1: La interessene til medlemmer av egen art gå foran de sterkere interessene til medlemmer av andre arter
  • Men er dette galt? Dersom man kan redde et spedbarn eller en hund ville man vel valgt spedbarnet?
 • Definisjon 2: Å favorisere mennesker bare fordi de tilhører den biologiske arter Homo sapiens à rett definisjon

 

Et dilemma

-          Singer: ”De fleste mennesker er spesiesister”

-          Dilemma: ”Er spesiesisme galt?”

 • Ja, men bare dersom man legger definisjon 2 til grunn

-          Er vi spesiesister?

 • Ja, hvis vi legger definisjon 1 til grunn, men det er ikke tilstrekkelig til å erklære handlingene våre som gale

-          Han bytter mellom de to definisjonene av spesiesisme slik at de skal passe med hans argumentasjon

 

Likhetsprinsippet

-          Tradisjonelt: Prinsippet om menneskers (personers) likeverd

-          Singers nytolkning: Prinsippet om lik hensyntaking av interesser 

-          Kontra tradisjonell tolkning: mennesket har ingen spesielle evner som alle, og bare, mennesker har (unntatt genom)

 • Men dette trenger vi ikke, må heller ha en evne alle personer har

-          Benthams kriterium: Evnen til å lide/nyte

-          *****

 

Ulike interesser hos Singer

-          Interesse i smertefrihet

 

Erstatningsargumentet

-          Et dyr uten selvbevissthet kan drepes hvis det kan erstattes av et annet dyr som lever et like godt liv som den første

 • Men da bør man avle opp mange ”lykkelige” dyr, slik at det blir mer nytelse i verden?

 

Et klassisk syn på dyrevern

-          Aristoteles: Mennesket er et rasjonelt dyr

-          Boethius: En person er den individuelle substans av rasjonell natur

-          Kant: ”Den fornuftige natur eksisterer som et formål i seg selv.”

-          Fried: En person har evnen til å velge fritt og rasjonelt (moralsk personlighet)

 

Kant om dyrevern

-          En indirekte plikt til å behandle dyr godt

 • Gjør det for å ikke avstumpe menneskers moralske evner
 • Plikten er rettet mot meg selv, men man gjør det likevel for dyret

Det er stengt for kommentarer.