Kognitiv psykologi – Intro til kognitiv psykologi

Lastet opp i kategorien Psykologi den 09.02.2013

Kognitiv psykologi = vitenskapelig studie av tilegning, lagring og bruk av kunnskap, men kunnskap danner grunnlag for hele vår eksistens, så det er et stort og viktig felt

 

Historie

  • Kognitiv revolusjon på 1950-1960-tallet
  • Wilhelm Wundt og Edward Bradford Titchener mente vi måtte studere mennesker via introspeksjon; ingen kjenner oss bedre enn oss selv
  • Ulemper: kan da ikke studere det ubevisste, finnes ingen måte å teste det mot en fasit
  • Metoden ble mindre populær, og spesielt i USA gikk man over til behaviorisme, der ideen var at man kun skulle og kunne studere atferd, og atferd var resultat ev stimuli/respons (tanker, følelser, motiver osv. var uinteressant)
  • Ulemper: hvordan vi handler avhenger ikke bare av stimuli vi blir utsatt for, men også for hvordan vi tolker stimuli
  • Derfor studerer psykologer kognitive evner indirekte; det som studeres er usynlig, men det har synlige/målbare effekter (hukommelse i seg selv kan ikke måles, men man kan måle effekten av hukommelse)

 

Nevral basis for kognisjon

Hjerneavbildingsteknikker

-          CT – bruker røntgenstråler – struktur

-          PET – bruker fotondetektorer – funksjon, blodstrømning

-          MRI – bruker atomers magnetisme – struktur, detaljert bilde

-          fMRI – bruker atomers magnetisme – funksjon, oksygeninnhold i blodet

-          TMS – bruker sterke magnetiske impulser, forstyrrer hjernedel – funksjon, ser hvordan man fungerer uten denne hjernedelen

 

Hjernestrukturer/hjernedeler

Primary projection areas – signaler kommer inn/sendes ut

  • Primary sensory projection areas
  • Primary motor projection areas

Kontralateral input (input fra motsatt side av kroppen; høyre halvdel av kroppen til venstre hjernehalvdel) 

Assosiasjonsområder – integrerer informasjon fra sansemodaliteter osv.

 

Det visuelle system

Reflektert lys fra objekter går gjennom cornea og linsen, og treffer retina. Her er det fotoreseptorer; rods/staver (sensitive for mindre lys, svart/hvitt) og cones/tapper (sensitive for mer lys, ser farger, ser detaljer, finnes tre typer)

Fotorespetorer stimulerer bipolare celler, som igjen stimulerer ganglion celler, som former the optic nerve som går til hjernen, spesielt lateral geniculate nucleus i thalamus

Nevroner har reseptive fields, som er forskjellig fra celle til celle. Noen avfyres kun hvis de får stimuli i midten av cellen (center-sorrund cells), noen hvis de får stimuli i en spesiell retning (horisontal, vertikal osv.), noen hvis de får bevegende stimuli osv. Slike celler er plassert ulike steder i hjernen, så ulike steder tar seg av ulike persepsjonsoppgaver samtidig (parallell prosessering). For eksempel P-celler og M-celler i optic nerve