Ex phil – Simone de Beauvoir

Posted i kategorien Examen philosophicum on the 03.12.2012
Download PDF

–          Transcendere – stige opp over

–          Immanent – det som er innenfor seg selv (eller inneholdt i)

–          Kvinnens definisjon:

 • biologisk funksjon (livmor osv., betyr at vi er underkastet arten)
 • evig kvinnelig (fanget i en natur hun tvinges til å virkeliggjøre – hun er eksistensialist (først eksisterer man, deretter finner man ut hvem man er) og er uenig i dette, mener det ikke finnes)
 • ”det Andre” (man blir bevisst på seg selv, pga. noe annet som skiller seg fra seg selv à mener mannen er den viktigste, og kvinnen er til kun for å definere førstnevnte // mannen er subjekt, kvinnen er objekt // bevisstheten vår skiller automatisk mellom ”vi” og ”de andre” à umulig å avskaffe skillet, men man kan endre hvem som er ”vi” og ”de andre”)
 • et kvinnelig menneske med frihet og mulighet til å transcenderes

–          Man blir ikke født som kvinne, man blir kvinne

 • Sex og gender – biologisk kjønn og sosialt kjønn
 • Hva kommer av at verden alltid har tilhørt mennene? – biologisk, religiøs, filosofisk, samfunnsmessige og vitenskapelige faktorer à kvinnen medskyldig fordi hun har latt seg definere av mannen

–          Jeg er en kvinne, et kvinnelig menneske, et subjekt med frihet og mulighet for transcendens

 • Ytre frihet – at man ikke er i fengsel osv. // eksistensiell frihet – indre frihet, noe alle mennesker har
 • Kvinner oppfordres til immanens, og dette er også enklere – derfor forblir man objekt (menn oppfordres til transcendens)
 • Mener den moderne kvinnen er den som søker transcendens og har prosjekter

–          Oppsummering

 • Mannen har gjort seg selv til subjekt, dette har kommet så inn i samfunnet at det ses på som naturbestemt (tradisjoner osv.) à kvinnen har overtatt dette synet og er selv skyldig
 • Mener at man arbeider når man produserer, dette gjøres ikke i hjemmet

–          Innvendinger

 • Tok lang tid før verket ble tatt seriøst
 • Beundrer menns verden – er hun så blendet at hun ikke ser det positive ved kvinnenes verden?
 • Ser på barn, husarbeid, ekteskap osv. ødelegger kvinnens muligheter

–          Simone som filosof?

 • Noen mener hun er feminist, ikke filosof

__________________________

Simone de Beauvior (1949): Le deuxieme sexe

 

– Hva er en kvinne?

1) biologisk (funksjon)

2) essens: ”det evige kvinnelige” (à uttrykket stammer fra Gøete)

3) 50 % av menneskeheten – altså bare et menneske

à Hennes svar: den andre

–          Dette er noe hun har blitt, det er en historisk definisjon og kan oppheves

–          Blitt det språklig, religiøst, filosofisk (Kant og Aristoteles spesielt)

 

–          Den andre blir objektivisert og uselvstendiggjort

–          Skille mellom ”deuxieme” og ”l´autre”

–          Noen er alltid den andre (vi og de andre), men kvinnen er alltid det

 

–          Hvor kommer underkastelsen fra?

 • Mange svar som forkastes underveis
 • Stuart Mill peker tilbake til tiden da fysisk styrke betydde mye
 • Kvinnens egen skyld
 • Eksistensialistisk menneskesyn
  • Basert på frihet og valg