Ex phil – Peter Singer

Posted i kategorien Examen philosophicum on the 03.12.2012
Download PDF

Artikler om:

–          Embryoet

–          Dyr

–          Miljø

 

Embryoet

–          Mente foster ved 18 uker får en slags moralsk status à smertebevissthet

–          Ved 2-3 år har de ”rett til liv” à blitt en person, fått moralsk status

 • Person: selvforståelse, evne til å se fram og tilbake, resonnere

–          Det konservative standpunkt: Å være P bra B (person fra befruktning)

P1: ”Det er galt å drepe et uskyldig menneske” à? er menneske = person eller medlem av arten Homo sapiens

–          Singer mener den konservative er spesiesist

 • Forskjellige definisjoner:
  • Forskjellsbehandle ”bare fordi” man er medlem av den arten
  • Smerte à f.eks. orangutang/baby er like mye utviklet, men en for en ikke-spesiesist er det likegyldig hvem man hjelper
  • Systematisk favorisering av egen art (eller en annen art)

 

–          Hvordan skal man finne en egenskap som gjelder alle homo sapiens, men ikke dyr? Man kan bare finne noe felles for personer, men ikke for alle homo sapiens

–          Eks:     Føle smerte à dyr og mennesker

Kunne resonnere à kun personer

–          ”Moralsk relevant egenskap”

 • En faktisk egenskap à teller moralsk (man mener for eksempel ikke det er ok å skade en person på grunnlag av deres hårfarge)

 

–          Arg. 1: Den konservative kan inkludere alle H.S i P. fordi de har potensialet til å bli P

 • Singer: en kronprins ikke har samme rettigheter som en konge, selv om han har potensiale til å bli konge

–          Arg. 2: En kronprins har ikke en konges rettigheter, men har en kronprins´ rettigheter (mer enn et vanlig menneske)

 • Singer: på et punkt vil bruk av prevensjon bli galt hvis man alltid snakker om at potensiale (for ved samleie er det potensiale for at en person vil fødes)

Dyr

–          Tese: også dyr har moralsk status, utvide prinsippet om likeverd til andre arter

(mener ikke at dyr bør behandles på samme måte som mennesker)

 

I artikkelen:

1)     Fremstiller feilaktig måte å utvide på

 • Når vi sier alle er likeverdige à da påstår vi at alle mennesker er like à har like evner, utgangspunkter og egenskaper
 • Men vi er ikke like mener Singer! Derfor kan vi ikke argumentere slik.

2)     Fremstiller korrekt måte å utvide på

 • Det formale likhetsprinsippet
  • Alle skal regnes som én, og ingen mer enn én (i det moralske regnskapet)
  • Likt berørte teller likt/behandles likt
 • Hvis derimot parter er ulikt berørt (dele 1000 kroner mellom 5 rike og 5 fattige er ikke rettferdig à her blir likebehandling til forskjellsbehandling) skal de ikke behandles likt
 • Hva med dyr da? Individer (dyr og mennesker) skal behandles etter hvordan de blir berørt.
 • Vegetarisme
  • For dyr omhandler det liv og død, for oss omhandler det smak

 

Miljø

–          Bør vi demme ned elven

 • Fire argumentasjoner (for og imot):
 • (1) Antroposentrisk/menneskesentrert argumentasjon – fremtidige generasjoner
  • Naturen har estetisk verdi for mennesker
  • Lang tid – en rekke kortsiktige fordeler (som industri), men ikke lengre
 • (2) Sentientisme – kommer av å sanse og føle, inkluderer dyr à Singers mening
 • (3) Biosentrisme – liv (planter osv. inkluderes)
 • (Økosentrisme) – alt inkluderes, habitat osv. Arne Næss