Ex phil – Sokrates og Menon

Posted i kategorien Examen philosophicum on the 03.12.2012
Download PDF

To ting vi ofte forbinder med Sokrates

1)     Sokratisk uvitenhet – ”han vet at han ikke vet”, men fortsetter søken

2)     En tese: ”Dyd er viten(om det gode)” – den som vet det rette, gjør det rette

 

Hva er dyd? à viktig, kan man snakke om et eples egenskaper uten å vite hva det er?

Kan dyd læres?

–          Læres bort?

–          Øves opp? (tilegnes uten læres bort)

–          Naturlig til oss?

–          På en annen måte? (guddommelig lodd)

 

Hva er dyd?

Flere definisjoner:

  1. Mannens, kvinnens, barnets, slavens dyd

Sokrates kritiserer: bare eksempler, er ute etter det som er felles for disse

  1. Å kunne herske over mennesker

Sokrates kritiserer: gir et moteksempel (gjelder ikke for barn og slaver)( dette er elenchos = test)

  1. Trakte etter det gode

Rettferdighet, mot og sindighet

–          Menons paradoks: Det man ikke vet, kan man ikke vite. Det man allerede vet, trenger man ikke søke etter å vite à ingen vits å søke viten

–          Slavegutteksempelet løser Menons paradoks – viser at det er mulig å lære det man ikke vet

  • Geometri
  • Slavegutten har ikke viten, men han har sann oppfatning – han mangler altså begrunnelse
  • ”I den som ikke vet, finnes det altså riktige oppfatninger om det han ikke vet”

 

–          Argumenterer videre ”ut fra en antagelse” som er:

P1:”Hvis dyd er kunnskap, så må den kunne læres”(à aksepteres på dette punktet, gjenopptas senere)

P2: Dyd er kunnskap

K: Dyd kan læres                                                                (modus ponens)

 

–          Definisjon av dyd: (88d) Forståelse/kunnskap som gjør at vi bruker det som hører sjelen til, gavnlig.

–          Sokrates forvirrer Menon mer ved å si at dyd ikke nødvendigvis kan læres, går tilbake til antakelsen

P1: Hvis dyd kan læres, må det finnes lærere

P2: Det finnes ikke lærere (eksempel med ”dårlige” sønner)

K: Dyd kan ikke læres                                                                      (modus tollens)

Men: her sies det at dyd ikke kan læres bort, men det kan likevel tilegnes! Slavegutten kunne lære uten at noen lærte han.

————————

Spørsmål om kan dyd læres kan sammenliknes med når begynner en persons liv?

Hva gjør at vi er personer? – kan ikke bestemmes vitenskapelig slik som hva er dyd? Må stilles først

Ikke argument mot argument, men person mot person i dialoger – er moralsk både i det at de diskuterer moralske spørsmål og viser sine moralske sider som personer

Sokrates samtalepartnere svikter ofte intellektuelt og moralsk

Dyd kommer ved gudommelig lodd – intuisjon/inspirasjon

 

At Sokrates legger fra seg argumentet om at dyd er viten er et dårlig argument, ellers argumenterer han for det motsatte

 

Han vil ikke fortelle oss svaret, han vil motivere oss til å tenke selv og så gjøre opp vår egen mening. Slik som slavegutten er vi i stand til det, det ligger i oss.