Markedsføring – Markedsføringens arbeidsbetingelser

Posted i kategorien Markedsføring | Markedsføring og ledelse | Markedsføring og ledelse 2 on the 02.03.2012
Download PDF
 • Grovt forenklet kan man si at en markedsføringsleders hovedoppgave er følgende:
  • Kartlegge og analysere de forutsetninger man arbeider under.
  • Foreta best mulige beslutninger om påvirkninger og tilpasning til de gitte arbeidsbetingelsene.
 • Når man skal ta stilling til et markedsprosjekt, f. eks. et nytt produkt som skal tas inn i sortimentet bør man sjekke de interne forutsetningene i bedriften. Det er alltid greit å ha en sjekkliste å arbeide etter. Her er en for interne arbeidsbetingelser:
 • Personalressurser:
  • Kvantitativt, dvs. nok personell til å gjennomføre prosjektet?
  • Kvalitativt, dvs. har vi de rette folkene? Opplæring av medarbeidere og/eller ekstern rekruttering av personer med de nødvendige kvalifikasjoner?
 • Økonomiske og finansielle utfordringer:
  • Eget kostnadsnivå, fordeling på faste og variable kostnader.
  • Finansieringsmuligheter: Kan prosjektet finansieres over driften, ved egeninntjening, ved økt kapitalinnskudd fra eierne eller ved opplåning?
 • Produkter/sortiment
  • Produktsynergi – Vil et nytt produkt falle naturlig inn og støtte opp om nåværende sortiment samt styrke oss i forhold til konkurrentene.
  • Egen produktutviklingskapasitet og – dyktighet
  • Egne produkters/sortiments konkurransekraft med hensyn til kvalitet og service, markedets kjennskap til varemerker og/eller bedriftsnavnet.
 • Produksjon/teknologi
  • Produksjonssynergi – vil et nytt produkt styrke vår teknologi og produksjon g dermed også komme øvrig produksjon til gode?
  • Kostnader og effektivitet i egen produksjon.
  • Produksjonskapasiteter og kapasitetsutnyttelse.
  • Kvalitet på leverandører og eventuelle produksjons medarbeiderpartnere
 • Markedsføring
  • Markedsføringssynergi – Vil et nytt produkt styrke vår markedsføringsorganisasjon internt og eksternt?
  • Kvaliteten på egen markedsføringsorganisasjon på alle nivåer internt og eksternt, herunder salgsapparat og distribusjonsnett.
 • Annet
  • Bedriftsprofil og generelle oppfatninger om bedriften i markedet, blant leverandører, distributører, myndigheter og långivere.