Markedsføring – Hva er markedsføring?

Posted i kategorien Markedsføring | Markedsføring og ledelse | Markedsføring og ledelse 2 on the 01.03.2012
Download PDF

Hva er markedsføring?

 • Utviklingen kan kort beskrives i fem trinn:
  • Produksjonsorientering
  • Produktorientering
  • Salgsorientering
  • Markedsføringsorientering
  • Samfunnsorientering
  • Opprinnelig hevdet man at dette kunne betraktes som naturlige utviklingstrinn som var i samsvar med de økonomiske endringer i et samfunn.
  • Produksjonsorientering karakteriseres ved at ledelsen ensidig legger vekt på effektiv produksjon og distribusjon.
  • Produktorientering karakteriseres ved at det legges stor vekt på kvaliteten til produktet. Man blir lett offer for musefelleteorien. Et klart budskap til alle ledere: ”Never fall in love with your product, only your costumers.”
  • Salgsorientering innebærer at ved å legge stor vekt på salg, reklame og andre promotionaktiviteter søker å selge det man produserer, fremfor å produsere det markedet virkelig ønsker. En uheldig tankegang.
  • Markedsorientering
   • Målgruppetenking: Ingen organisasjon kan operere i alle slags omgivelser og tilfredsstille alle behov. En markedsorientert leder betrakter markedet som sammensatt og praktiserer ”målrettet markedsføring”.
   • Kundens behov: Viktig å komme frem til kundens behov for å komme frem til den beste løsningen. Har forståelse for reelle behov og tilfredsstiller disse bedre enn konkurrentene.
   • Integrert markedsføring: Integrere en markedsorientert tankegang hos alle ansatte i bedriften.
   • Lønnsomhet: Henviser til slagordet: ”Lønnsomhet gjennom fornøyde kunder”. ”20/80-regelen” gjelder ofte her. 20 % av kundene står for 80 % av lønnsomheten.
   • Samfunnsorientering: Mer bevisst med tanke på både forbrukernes og samfunnets beste på lang sikt. Konsentrerer seg om forbrukernes egentlige behov. Legger større vekt på langsiktig behovstilfredsstillelse for forbruker og samfunn.

Markedsføringsledelse

 • Markedsføringsledelse er analyse, planlegging, gjennomføring og kontroll av aktiviteter for å skape og å opprettholde bytteforhold med målgrupper for å nå organisasjonens mål.
 • Bruk av virkemidler.
 • Prøve å skille seg ut.
 • Bedrifter som klarer å integrere markedstenkning i hele sin organisasjon, vil kunne opptre enhetlig i markedet og med fokus på kunden.
 • En markedsorientert medarbeider skal også vite når han skal si nei til et salg som ikke er lønnsomt.
 • Skape langvarige og gode kundeforhold.
 • Bedriften er i sin helhet en markedsorganisasjon som har til formål å dekke kundenes behov og ønsker, og alle medarbeidere tar del i dette.

Konkurransemidler (Dette er marketing mix)

 • Marketing mix:
  • Product – differensier eller dø.
  • Promotion – form for annonsering
  • Place (distribusjon) – Fancy lokaler osv.
  • Pris – Skal dekke utgifter og høre sammen med hvilken prisklasse man ønsker å legge seg i.
  • People – Skal personale skille seg ut på en spesiell måte?