Historie – Miljø og utvikling

Posted i kategorien Historie on the 10.02.2012
Download PDF

FNs første miljøkonferanse ble holdt i Stockholm i 1972. Den slo fast at et rent miljø er en menneskerett. Ti år seinere satte hovedforsamlingen i FN ned en verdenskommisjon for miljø og utvikling, som ble ledet av Gro Harlem og fikk navnet Brundtlandkommisjonen. Bakgrunnen for kommisjonen var at jorda var på vei til en økologisk katastrofe.

Rapporten fra 1987 gav likheter med miljø og utvikling. Bærekraftig utvikling var sentralt, men i de siste årene har det blitt være enn bedre.

Miljøkonferansen i Rio de Janeiro fra 1992 hadde uenigheter. USA og Storbritannia hindret at viktige som kjerneenergiindustri, atomprøver og kontroll med flernasjonale selskaper ble satt opp. Det ble vedtatt to konvensjoner: klimakonvensjonen og konvensjonen om biologisk mangfold.
Konferansen vedtok også handlingsplaner som la vekt på sammenhengene mellom miljø og utvikling. På den ene siden er miljøødeleggelser som forørkning en årsak til fattigdom, og på den andre siden kan forørkningen være en virkning av at fattigdommen har tvunget mennesker til avskogning som igjen har ført til erosjon og forørkning. Man måtte hjelpe U-land for å bekjempe fattigdommens følger, men det var fortsatt I-land som var grunnen for de største miljøproblemene og forsynt seg grovest av jordas ressurser.

Under klimakonferansen i Kyoto i Japan i 1997 ble det inngått avtale om reduksjon av klimagasser. Tiltaket skulle gjøres av I-landet, men USA sa i 2001 at de ikke ville ratifisere avtalene.

Med fattigdom og miljøproblemer kom også flyktningstrømmene. De fleste flyktningene slo seg ned i andre fattige land og økte presset på ressursene der. De som reiste til rike land ble møtt av strenge innvandringslover og stengte grenser.
Noen mennesker gikk også fra landsbygda til byene i u-landene slik at megabyer som Mexico by, Sao Paulo, Calcutta, Kairo og Bombay ble dannet.