Historie – 1. verdenskrig

Posted i kategorien Historie on the 10.02.2012
Download PDF

Hvilke land var med i trippelalliansen og trippelententen?

Trippelaliansen: Østerike – Ungarn, Tyskland og Italia.

Trippeletenten: Frankrike Russland og GB.

Hva var målet for fredskonferansene i Haag i 1899 og 1907?
Målet var at eventuelle konflikter som skulle oppstå mellom statene, skulle løses på en fredelig måte ved hjelp av at de lot en internasjonal voldgiftsdomstol dømme.

Hva var serbernes mål på Balkanhalvøya?
Målet var å få Bosnia – Hercegovina, Kroatia og Slovenia med i det såkalte ”store Serbia”.

 Hva gikk den panslaviske ideen ut på?
Den gikk ut på at alle slavisktalende folk burde søke sammen, og det helst under en russisk ledelse.

Hvordan stilte Tyskland seg til Østerrike-Ungarns ultimatum overfor Serbia?
Tyskland støttet Østerrike – Ungarn fult ut, mens Russerne støttet Serbia.

Hva preget Vestfronten under første verdenskrig?
Tyskerne fikk stanset russerne, og franskmenn og briter klarte ikke og drive tyskerne tilbake over både den franske og belgiske grensen. Dette førte til at vi fikk det vi kaller for skyttergraver, som strakte seg fra England helt over til den sveitiske grensen. På vestfronten var det tyskere, britere og franskmenn som slåss mot hverandre, og førte til krig.

Hvilken side valgte Italia under krigen?
Italia valgte å støtte de allierte, og var mot tyskerne i krigen.

Hvorfor kom USA med i krigen?
Tyskerne senket over 1000 skip, og mange amerikanske liv ble tapt, og USA erklærte krig mot Tyskland i 1917. Tyskerne hadde prøvd og ødelegge handelen mellom GB og USA, men drepte mange sivile og sank mange skip, slik at begeret rant over for amerikanerne.

 

Hvorfor forsvant tsarstyret i Russland?
På grunn av revolusjonen i Russland, forsvant tsarstyret. Dette hendte samtidig som USA blandet seg i krigen. Alt dette gav briterne og franskmennene håp om at de skulle få hjelp av både USA’s innblanding og en ny russisk regjering.
Hvordan ble sivilbefolkningen rammet av krigen?
På grunn av blokader og krigshandlinger, førte det til sult hos sivilbefolkningen. De manglet mat, medisiner og lignende. Mange ble også drept av direkte krigshandlinger, og ved hjelp av amerikansk propaganda, ble tyskerne fremstilt som brutale voldtektsmenn og barnemordere. Det var også mye sensur av både nyheter og brev, og dette førte til at få fikk vite om hva som virkelig hendte, nemlig om masseslaktingen av mennesker.

Hva var årsakene til at 1.verdenskrig startet?
Et medlem av en serbisk organisasjon ”Den svarte hånd”  skøt og drepte den østerrisk-ungarske kronprinsen i Sarajevo 1914. Serbia fikk skylden og ble truet med krig. I tillegg var forholdet mellom GB og Tyskland spent, og franskmennene hadde også et dårlig forhold til tyskerne.

Russland støttet derimot serberne, og tsaren ønsket en større innflytelse over de ”slaviske folkegruppene” som nemlig bodde innenfor grensen til Østerikke – Ungarn. Kampen om kolonier var også en viktig årsak, og tyskerne var misfornøyd med at landet hadde så få kolonier.

To allianser, nemlig trippelalliansen og trippelententen stod imot hverandre. (Landene finner du i oppgave a) )

Østerikke – Ungarn erklærte sin krig mot serberne, og russerne gjorde seg klare for å støtte serberne. Vilhem den andre, trodde at både Russland, Frankrike og GB skulle angripe Tyskland, og mange mener at denne tanken, har skylden for krigen.

Tyskland angrep Frankrike, og tyskernes plan for seier ble kalt Schlieffenplanen. GB ble bedt av Tyskland om å holde seg unna. GB svarte med at Tyskland måtte holde seg unna Belgia. Dette ble ikke holdt og britene allierte seg med Frankrike, og gav oss en skyttergravskrig på franske landområder. Det er disse områdene som kalles for vestfronten under 1. verdenskrig. Briterne sendte flåter over til tysk kystområde, slik at de kunne hindre andre skip med å transportere inn mat og lignende inn til Tyskland. Dette førte til at tyskerne startet en ubåt krig, slik at USA også blant seg inn, og helvete brøt løs.