Geografi – Oppvelling

Posted i kategorien Geografi on the 10.02.2012
Download PDF

Oppvelling, også kaldt oppstrømning. Når en vind blåser over åpent hav, vil vannet trekke seg i vindretningen. Oppvelling er viktig for fiskebestanden i Norge. Oppvelling er en form for blanding av vannmasser som skjer utpå havet. Siden vannet på overflaten trekker seg mot vindretning, gir dette plass at bunnvannet som er næringsrikt, flyter opp til overflaten. Dette påvirker hele næringskjeden, og mye fisk blir tatt med i strømmen.  Strømmen er veldig kraftig på havets bunn ca 50- 100 meter ned i bakken. Dette er Cromwellstrømmen. Dette er en stor strøm som renner ifra østover i ekvator og ut Stillehavet. Da oppvelling foregår, vil bunnvannet som inneholder mye oksygen, trekke seg opp, og dette er veldig næringsrikt for fiskene. Når vannet trekker seg opp, vil det i tillegg få lys. Forholdene er blir gunstige for liv og det blir dannet planteplankton. Mye planteplankton gir næringsrikt vann i overflaten, noe som igjen gir bra forhold for fisken. Derfor øker fiskebestanden i oppvellingsvann.