Geografi – V-dal, U-dal og elvevifte

Posted i kategorien Geografi on the 09.02.2012
Download PDF

V-dal: En V-dal kan vi kjennetegne ved at det er bratt stigning på hver side av elven. Altså tett med høydekurver. Det nederste området i dalen er veldig smalt, i forhold til en U-dal. En V-dal blir dannet ved at en elv eroderer i jorda, og blir dypere og dypere. Grunnen til at en slik dal har en bratt stigning er fordi regn og vann løser opp mineraler i berget, og steinene blir porøse. Da løser det, ved frostsprengning og vil da falle nedover. Det kan også falle ned ved at tyngden blir fra den løse jorden blir for tung. Det er steiner, grus og leire som hjelper til å grave opp slik at elven blir dypere.

U-dal: Kjennetegn til U-dal på et kart, er at det er en bred, jevn flate med stigning på hver side. På dette kartet er elven stor. U-dal blir dannet ved at en isbre graver seg gjennom jorda eller fjellet.

Elvevifte: Elvevifter blir dannet ved to elver krysses/møtes, og den tyngste elven med mest kraft legger fra seg sedimenter som danner øyer i elven. Vi kan se en elvevifte på kartet ved at er et område der to elver møtes og har dannet øyer i elven.