Rettslære – Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven

Lastet opp i kategorien Rettslære den 09.02.2012

Kjøpsretten er fravikelig: man kan inngå en avtale som man vil

Unntak fra denne regelen: Forbrukerkjøp

Det kan ikke avtales vilkår som er dårligere for kjøperen enn det som følger av forbrukerkjøpsloven, § 3, første ledd = ufravikelige.

Forbrukerkjøpsloven er en spesial lov om forbrukere

Det er mange likheter mellom de to lovene (kjøpslov og forbrukerkjøpsloven)

For at denne loven skal gjelde, stilles det krav til:

 • Varen
 • Partene i kjøpsavtalen
 • At det må dreise seg om kjøp

Gjelder for kjøp av ‘’ting’’ som man foretar som forbruker:

Fkjl § 1

Fkjl § 2

Når skal vi bruke kjøpsloven?

 • Privatkjøp
 • Næringskjøp

Gjelder ikke fast eiendom

Prinsipp om ytelse mot ytelse: dvs. forbrukeren får overlevert varen samtidig som selgeren får betaling (fkjl § 9, kjl § 10)

Kan avtale andre løsninger (ved begge kjøp), fro eksempel kredittkjøp

Selgerens plikter

Nesten de samme som i forbrukerkjøpsloven som i kjøpsloven. Knyttet til 3 forhold:

 • Levering skal skje på rett sted
 • Leveringen skal skje til rett tid
 • Det skal leveres kontraktsmessig vare

Partene kan fritt avtale leveringssted (fkjl § 5, tredje ledd/tilsvarende bestemmelse i kjl).

 1. når partene har avtalt leveringssted, skal selger lever på avtalt sted.
 2. kan du ikke avtale leveringssted; fkjl § 5

Privatkjøp

Kjøpsloven skiller mellom 3 typer kjøp:

 • Hentekjøp: Tingen hentes av kjøperen, enten på forretningsstedet eller hjemme hos selger. Kjl § 6

Varen er levert når den er levert til kjøperen.

 • Plasskjøp: selgeren bringer gjenstanden hjem til kjøperen. Tingen er levert når den er mottatt av kjøperen. Kjl § 7, første ledd
 • Sendekjøp: gjenstanden skal sendes fra et sted til et annet. Må benyttes av en mellommann: Fraktfører (kjl § 7, andre ledd)

Gjenstanden er levert når den er overtatt av fraktfører

Hvis selgeren selv frakter tingen, er den ikke levert før den er mottatt.