Religion – Hinduismen som mangfold og enhet

Posted i kategorien Religion on the 09.02.2012
Download PDF

Mangfold:

Et stort antall ulike tekster og flere ulike teologier. Tilber ulike guder (selv om hinduer mener det er manifestasjoner av en og samme guddommelige virkelighet). Hvorfor så my ulikhet? Flere grunner- Ingen grunnlegger og mangler en overordnet kirkeorganisasjon. Pluss at hindusimen er inkluderende og tolerant- har tatt opp i seg og tilpasset seg religiøse, filosofiske, etiske og kulturelle bevegelser.

Fellestrekk:

Mange hinduer ville være enige om at den guddommelige virkelighet er Brahman, en upersonlig absolutt. Men den guddommelige virkelighet er en personlig gud eller gudinne. De fleste hinduene er også enige om at Vedatekstene er de hellige tekstene. De mener også at døden er ikke en tilstand, men fører til det neste liv. Hva man blir født som skyldes ens karma, handlinger foretatt i tidligere liv. Løsrivelse fra gjenfødsel er livets høyeste mål. De fleste godtar at samfunnets slektskapsgrupper blir rangert hierarkisk innenfor fire klasser (varna) med ulike funksjoner og rettigheter i samfunnet          à knyttet til ideen om Dharma (den hellige orden). Dharma er den evige kosmiske orden, som i naturen manifesterer seg som en biologisk orden og hos menneskene også som en sosial og etisk orden. Dette er åpenbart i Vedaene og gud stiger regelmessig for å forsvare den. Karma og reinkarnasjon er også manifestasjoner av denne orden.

Hindusimen er både en samfunnsreligion og en religion opptatt av individuell frelse. Høyeste mål er frelse, men det er allikevel flere mål. Det er religiøse livet er ofte knyttet til hjemmet og familien. Gjennom læren om de fire livsstadiene og de fire livsmålene forsøker hinduismen å harmonisere individets plikter til familie.