Religion – Hinduismens gudsbegrep, guder og hellige fortellinger

Posted i kategorien Religion on the 09.02.2012
Download PDF

Hinduismens gudsbegrep

 • De store teistiske tradisjonene er shivaismen, vishnuismen og shaktismen.
 • Gud med og uten kvaliteter. Den formløse Brahman, transcendent. Med form er det en personlig gud med attributter.
 • Gud er både kvinne og mann. Gud fremstilles derfor ofte som et par; Shiva og Shakti, Krishna og Radha, Rama og Sita, Vishnu og Lakshmi. Fortellinger om Gud og Gudinnens atskillelse og forening.
 • Gud stiger regelmessig ned til jorden. Vishnus nedstigninger er mest kjent (knyttet til opprettholdelse og verdensordenen-dharma)
 • Gud som skaper (Brahma), opprettholder (Vishnu) og ødelegger (Shiva) – trimurti.
 • Gud som frelser. Han har makten til å oppheve all karma (frelser de som tilber han).
 • En gud og mange guder. På et nivå polyteistisk, men alle gudene sess op som manifestasjoner av et guddommelig prinsipp. Gudene ordnes ofte hierarkisk (personlig gud øverst).

Shiva

 • Ble kanskje dyrket allerede i indussivilisasjonen? En skremmende skikkelse fra veda er Rudra. Rudra har også en fredlig side. Shiva? Sammensmelting fr dyrenes herre fra indussivilisasjonen og Rudra?
 • Shiva er motsetningens gud. Frelse/ødelegger og ulykkebringer. Bærer våpen, ferdes på kremeringssteder smurt med aske og omgitt av skremmende vesener.
 • Lever på utsiden av samfunnet. Krenker regler. Men er også en familiegud. Parvatis mann og to sønner Ganesha (Parvatis sønn) og Skanda (Shivas sønn).
 • Asket og familiegud:

Som asket representerer han tendensen til løsrivelse fra samfunnet og virkeliggjøring av det som overstiger verden.

Som Parvatis mann er han seksuelt aktiv, upassende for asket som skal leve i sølibat.

symboliserer det ekstreme i askese og i seksualitet.

 • Fremstilles ofte som kvinne (skapende, aktive, erotiske) og som mann (ødeleggende, passive og asketiske).
 • Fem fremstillinger av Shiva i billedlig form:

Yogaens herre.

Familiemann med sin kone Parvati og sønner Ganesha og Skanda

Nataraja, dansens herre. Dansen uttrykker Shiva som skaper, vedlikeholder og ødelegger av universet.

Linga (fallos). Plassert i en yoni, en fremstilling av det kvinnelige kjønnsorgan. Representer foreningen av Shiva og hans kraft Shakti.

Guden som halvt kvinne. Halv kvinne og halv mann.

Vishnu

 • Fremstilles ofte i to billedlig former og oftest med sin kone Lakshmi.
 • Vishnu stiger ned til jorden for å opprettholde dharma. Flere avatarer, systematisert som ti, blant annet som Rama og Krishna.
 • Krishna= utiklet seg fra forskjellige tradisjoner, blant annet: Krishna som Arjunas vognfører, som Krishna Gopala (gjeter gutt som krenker regler og er lidenskapelig elsker), en inkarnasjon av Vishnu (opprettholde dharma, formløs og gode kvaliteter). 

Krishnas faste partner Radha- tilsvarer tilværelsens enhet.

Måter å nærme seg Krishna på: tjener (Arjuna), foreldre (hans forhold til fosterforeldrene), venn (forhold til sin bror) og elsker(gjeterkvinnene og Radha).

 • Rama= skildres ofte som menneskelig prins.

En avatar av Vishnu som stiger ned for å drepe Ravana

En personifisering av dharma, den kosmiske lov

Er også den iboende sjel (jiva), den individualiserte atman, en dråpe av havet i hvert vesen.

Personlig gud med guddommelige egenskaper og objekt for hengivelse.

Er også den formløse Brahman.

 

Gudinnen

 • Spekulasjoner om Gudinnen har en sentral rolle.
 • Gudinnen er Guds skapende prinsipp.
 • Hver Gud har en kvinnelig kraft som personifiserer alle hans aktiviteter. Mann og kvinne er en del av universets struktur, og hver kvinne er en manifesstasjon av Gudinnen, og hver mann en manifestasjon av Gud.
 • Gudinnene knyttet til guddommens tre funksjoner
 • TRE
 • FUNKSJON
 • GUD
 • GUDINNE
 
 • Klarhet
 • Skapelse
 • Brahma
 • Sarasvati
 
 • Energi
 • Vedlikehold
 • Vishnu
 • Rama
 • Krishna
 • Lakshmi
 • Sita
 • Radha
 
 • Vedlikeholder som mor til Shivas barn
 • Parvati
 • Vedlikeholder verden som kriger
 • Durga
 • Mørke
 • Ødeleggelse
 • Shiva
 • Kali
 

 

Sarasvati= Brahmas ektemake. Knyttet til klarhet, alltid kledd i hvittà Det rene, den kultiverte tale musikk og kunst. Knyttet til opplysning og renhet.

Lakshmi= Vishnus ektemake à velstand, lykke, fruktbarhet og rikdom.

Sita= Ramas ektemake, nedstigning av gudinnen Lakshmi. Personifisering av gudinnen Jorda (vender til Jorda). à kontrollert kvinnelig kraft og kraftens vennlige ansikt. Trofast mot sin mann.

Parvati= datter av fjellet Himalaya. Den tamme og snille versjonen av Shivas kvinnelige kraft. Forsker å temme Shiva. Parvati-Shiva fortellingene representerer spenningen mellom ektemann og asket, spenningen mellom plikten til å opprettholde den sosiale og kosmiske orden og retten til å søke løsrivelse fra gjenfødsel som er innebygd i hinduismen. Flere paradokser.

Kali= kom ut av Durgas panne. Kali er skremmende og har fryktelig utseende. Selvstendig gudinne, men ofte med Shiva. Kali står eller sitter på Shiva. Mens Parvatis forhold til Shiva er av kjærlighet, samliv, skapelse, knyttes Kali til Shivas destruktivev side. Ofte i tantrismen.

Durga= aggressiv, uavhengig gudinne som bærer våpen og dreper demoner. Alle gudenes kollektive kraft. Kriger som forsvarer dharma.

 • Gudinnen som det vennligsinnede og det skremmendeà de gudinnene som er knyttet til en gud er vennligsinnede, mens de uavhengige er skremmende. Kontrollert energi er skapende, mens ukontrollert er skremmende. Veksler mellom to poler, den velvillige og den farlige. Skapende gudinner= Sarasvati, Lakshmi, Sita og Parvati. Farlige gudinner= Kali og Durga.
 • Gudinnen India= Bharat som hellig landområde bundet sammen ved hjelp av pilegrimsteder. Mange av pilegrimstedene til de ulike gudinnene ble knyttet sammen som deler av gudinnens kropp. Idé om Bharat Mata.
 • Gudinnen Ganges= knyttet til ritualer. Renser mennesket for synd.