Religion – Hinduismens ritualer

Posted i kategorien Religion on the 09.02.2012
Download PDF
  • Gudsdyrkelse på mange måter: sang, meditasjon, resitering av guds navn, pilegrimsferd osv.

Religion i hjemmet:

  • Puja ved alteret= Barn lærer dette gjennom oppdragelse. Presteutdanningen skjer også i hjemmet. En invitasjon eller påkallelse på guddommen om å være til stede. Mantraer leses.
  • Tilbedelse av kua: Alle levende vesener er evighetsprinsipp eller selv (atman). Karma betyr at vesener i dårlige gjenfødsler lever ut effekten av dårlige handlinger og motsatt. Læren om selvet betyr at alle vesener er like, mens læren om karma og gjenfødsel forklarer hvorfor verden likevel er preget av ulikhet. Dyr har også atman, men de lever i tilværelser lavere ned i hierarkiet pga karma. Men mange dyr får allikevel spesiell status i hinduismen. Apen Hanuman (Rama og Sita), Ganesha med elefanthode, slanger og kua tilbes. Tilbedelse av kua går tilbake til vedisk tid. Kua gav melk, kjøtt og skinn. Middel til å kommunisere med gudene. Kuas urin og møkk regnes som rensende. Kua har også blitt et viktig symbol for den politiske pregede hinduismen.
  • Overgangsritualer= En mann fra de tre øverste klassene har fire stadier: elev, familieforsørger, skogsbeboer og omvandrende asket. De fleste av hinduismens overgangsritualer foregår innenfor de to første livsstadiene. Overgangsritual-samskara (renselse). Ved hjelp av ritualene blir mennesket bygd opp som et sosialt og rituelt vesen.

Deles i to typer, de offentlige og de i hjemmet.

Det er 16-standard overgangsritualer, deles i førfødselsritualer, fødselsritualer, barndomsritualer, utdannelsesritualer og overgangsritualer. Men hinduer går ikk gjennom alle.

Hva er formålet? Viser menneskenes ønske om å forbedre eller forelde naturen. Glede over at ens barn vokser opp. Rituell rensing av kroppen. Mennesker får også nye rettigheter. Hvert overgangsritual blir knyttet til et sett moralske verdier. Formålet er å lage et samfunn av medlemmer som deler egenskaper og livsmål.

Religiøse fester og høytider

Ofte religiøse feiringer hver eneste måned. Karakteriseres av opptog, besøk i templet, fremførelse av sang, musikk og skuespill etc.

Tempelet

  • Mange hengivelsesritualer utføres i templer. Det er ikke obligatorisk.
  • Hinduene besøker templer for å ta darshan av gudestatuen. Det er en toveis-forhold. Mennesket ser Gud og Gud ser mennesket. Menneskene er gudenes gjester.
  • Puja i tempelet følger et fast mønster.

Andre ritualer

  • Renselse i Ganges-elva.
  • Pilegrimsferd- forskjellige helligsteder. Det settes ofte opp templer på ulike helligesteder.
  • Renhet og urenhet- er svært viktig i hinduismen.

Varna-hierarkiet som kastene ordnes i, er knyttet til ideene om renhet og urenhet. Brahminene er de rituelt reneste, mens utkaster ble sett på som svært urene.

Forskjellige elementer av kroppen blir sett på som mer urene enn andre. Blod blir sett på som urent.

Ritualenes verdi har blitt utfordret. Asketer mener at ritualer har null verdi for moksha. Det er kun for å vedlikeholde verden.