Norsk – Oppbygging av artikkel

Lastet opp i kategorien Norsk den 08.02.2012

Hvordan bygge opp artikkelen?

 1. Innledning:
  Presenter hva du vil skrive om. Det er viktig å fange interessen hos leseren for at han/hun skal lese videre i teksten.
  Innledningen kan ta opp en problemstilling. Det kan være lurt å skrive innledning til slutt, for da vet man hva artikkelen handler om.
 2. Hoveddel:
  Tar for seg det oppgaven spør etter. Temaet blir diskutert, og flere ulike sider ved temaet kommer frem.
  Hvert hovedmoment skal ha et avsnitt. Vi kan stille oss spørsmål som:
  • hva?
  • hvorfor?
  • hvordan?
  • for hvem?
  • når?

for å bygge ut avsnittet.
Sammenhengen mellom setningene må være enkel å oppfatte. Avsnittsinndelingen må være logisk, og hvert avsnitt må følge etter hverandre i en naturlig rekkefølge, det vil i praksis ofte si at en plasserer de viktigste momentene først.

 1. Avslutning:
  Det er en oppsummering av det som ble presentert i innledningen og utdypet i hoveddelen.
  Man bør ikke komme med nye momenter i avslutningen. Her skal trådene samles.
  Dersom du skal presentere din egen mening om emnet, er det naturlig å presentere den mot slutten, etter at du har vist at du har en bred oversikt over emnet.