Norsk – Virkemidler (Novelle)

Lastet opp i kategorien Norsk den 08.02.2012
 • ”In media res”- innledning
Starter inne i handlingen. Slike innledninger er mye brukt og vekker ofte interesse.
 • Frampek
Hint om noe som kommer til å skje senere.
 • Valg av synsvinkel
Avgjørende for hvordan novellen blir utformet.

 • En personal synsvinkel er når fortelleren selv tar del i handlingen.
 • Autoral synsvinkel er når fortelleren står utenfor handlingen.
 • Beskrivelser av natur og miljø
Gir et bilde av situasjon og omgivelsene. Her er det viktig å ikke fortelle om miljøet, men å skildre det direkte.
 • Personskildringer
Bruk av dette skaper liv i fortellingen. Personene i novellen må være tydelige for leseren, slik at handlingen ikke blir for kjedelig.
Både indre og ytre trekk er viktige. Vi kan ofte si noe om hvordan en person er gjennom beskrivelsen av for eksempel utseende, det personen sier og gjør.
 • Metaforer, sammenligninger og bruk av bilder og symbol
 • Metaforer er sammenligning, uten å bruke ordet som.
  Eks. Halsen var sandpapir.
 • Sammenligninger er når man bruker som-ordet: Du er som en rose.
 • Metaforer og bilde er to like begrep.
 • Symbol: Skriver noe om en ting, men la det gå fram av teksten at en mener noe annet. Det har en tilleggsbetydning.

  Eksempel: et kors står for kristendom, sorg og Gud. Et hjerte kan være ment som kjærlighet, lykke og omsorg.

 • Utvidet øyeblikk
Bruker sansene i teksten – se, lukte, høre, kjenne etter, føle og smake.
 • Beskrivende ord og uttrykk
Maler med ord. Dette kan være viktig når vi vil at leseren skal oppfatte nøyaktig det vi vil si.
Eks. sanden var varm som en bakerovn.
Det gjelder å utnytte språket for å lage bilde.
 • Fortetta språk
Å si mye med få ord. Det er ofte gjort ved å arbeide med språket og prøve å erstatte lange setninger med få ord.
 • Å skape spenning
Sette ned tempoet og utvide øyeblikkene. Dette kan en oppnå ved for eksempel ved å gjenta hendelsene med andre ord og uttrykk.
 • Tankereferat
Forteller hva personene i teksten tenker.
 • Å skrive morsomt
Skru opp tempoet og la overraskende nye moment komme uventet inn i teksten.
 • Intertekst
Når noe i novellen viser til andre tekster.
 • Parallellhandling
Man flytter mellom to forskjellige scener i handlingen.
 • Å flette inn replikker
Dette kan skape liv i fortellingen. Spesielt dersom en veksler mellom direkte og indirekte tale.
 • Overraskende slutt
Slutten kan være overraskende for leseren eller
hovedpersonene i novellen, eller begge.
Dette er kanskje den vanskeligste biten, men et godt sluttpoeng bør man ha.

Dersom man tenker gjennom hvordan novellen skal ende i løpet av skrivingen, så kommer slutten lettere. En god novelle kan bli ødelagt av et manglende eller dårlig sluttpoeng.
Tenk over dette!