Samfunnsfag – Utviklingen i Norge etter 2. verdenskrig

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 08.02.2012

Norge slapp ganske så billig unna krigen i forhold til Tyskland, USA og Storbritannia.

Mange fryktet økonomisk krise og arbeidsløshet, de regnet med at det skulle bli vanskelig å finne jobb til alle soldatene som hadde kjempet i krigen. Men arbeid var det nok av! Landet skulle bygges opp igjen, og det trengtes folk på fabrikker, byggeplasser, kontorer og jordbruket.

Men i tross til alt dette var det mye nød, folk frøs fordi strømmen ble koblet ut mange timer om dagen, matvarene var rasjonert. Og det vil si at man får kjøpt en liten del av varen.

Hele Finnmark fylke var nedbrent etter at tyskerne satt fyr på alle bygningene i 1944, og i Bergen var over 1000 boliger ødelagte. Molde og Kristiansand lå i ruiner etter tysk bombing, selvom dette virker veldig vanskelig å få fikset på så klarte Norge å reise seg opp igjen etter noen få år. En grunn til dette er Marshallhjelpen. USA ga lån og gaver til Europa slik at økonomien deres kunne komme seg på fote igjen. Og da begynte det å bli bedre og moderne tider. Produksjonen økte, flere varer blemulig å få tak i. Levestandarden økte med 20-30 enn det den hadde vært før krigen. Nå kunne de som ikke var så veldig rike skaffe seg goder som de aller rikeste kunne før. Oppvaskmaskinen og Tvn kom. Og folk fra Norge reiste tilogmed til flere land og det betyr at man hadde nok av penger til å bruke opp til ferier og fridager.

Norge ble en VELFERDSSTAT. Livet ble tryggere og folk levde lenger.

En velferddstat vil si at kommunen betaler for de viktigste godene, alt så skolegang og helsetjenester. Men du får også skatten høyere med på kjøpet. Og de som hadde mest skulle betale mest, men jeg vet ikke helt om det er rettferdig, fordi man bruker tid på å gå på skole, og bli ferdig utdannet og derfor må man betale mer skatt fordi man har en bedre jobb? Men det er vel en spørsmål jeg ikke kan svare helt på…

Den nye generasjonen var lite opptatt av materielle ting, så i 1960-70 årene ble det ungdomsopprør. Disse var studenter og de var misfornøyde med forholdene på universitetene. Ulikt foreldrene ville disse ungdommene hjelpe verdens fattigste land istedenfor å skaffe seg nye ting og de ville ha en annen type samfunn med større likhet og solidaritet.

En annen grunn til opprørene var fordi USA førte krig i Vietnam.

Fabrikkene skrek og reklamerte «Vi trenger flere hender». Og dermed begynte innvandringen i Norge og ikke minst Europa. I London og Paris var det allerede vanlig på 1970 tallet å se mørkhudet mennesker, men i Norge var det litt uvant.

Alle disse hendene kom fra Sør-Europa, Asia og Afrika. Disse var først og fremst unge arbeidere som var ute etter å jobbe mye og tjene mye. Men i 1975 ble det innførst innvandringsstopp.

USA og andre vestlige land slet med store økonomiske problemer i 1970-80 årene, men et land som slapp dette var Norge. Rikdommen strømmet inn i landet på en måte Norge aldri hadde opplevd det før. Norge gikk fra en velstående europeisk land til ett av verdens rikeste land i hele verden.

Grunnen til dette er ikke fordi nordmenn er smartere enn andre, men det er pga. Oljen, gassen og fisken vår. Boremannskapenen hadde støtt på en veldig stor oljelager på havbunnen og senere fant man gass. En veldig verdifull ressurs.

Under oljekrisen i 1973 steg prisen på olje noe sinnsykt. Den steg med 70%. Mange bedrifter gikk konkurs samme med de som jobbet der. Det var kun et land her også som tjente på denne krisen og det var Norge, fordi det var på denne tiden man hadde begynt å pumpe opp olje fra Nordsjøen og denne oljen var verdt tusener og tusener av kroner.

Norge hjalp andre land som slet med økonomien slik at de som jobbet i bedriftene ikke skulle bli arbeidsledige.

Ulempen ved dette var at Norge var avhengig av oljen, og hvis oljeprisene sank begynte landet å skjelve. Og det gjorde den i 1986 grunnet mye olje på verdensmarkedet. Da var det nedgangstider for Norge. Arbeidsløsheten steg, alle bensinstasjoner var stengt på lørdager og søndager og var kun åpent til kl 7 i hverdagene.

Det største og fremste partiet i Norge årene etter krigen var Arbeiderpartiet. Mer enn halvparten av Stortingsrepresentatene kom fra dette partiet. De kunne ta mange avgjørelser på egenhånd men Grunnloven kunne de ikke endre på! Arbeiderpartiet var sterkt likt blant industriarbeidere og fiskere.

De var opptatte av å utjevne forskjeller mellom fattige og rike i Norge, alle skulle ha utdanning og tilgang til helsetjenester. Og for at de skulle klare å bygge opp en velferdsstat måtte det betales mye skatt.

EINAR GERHARDSEN var mannen bak Arbeiderpartiet og Norge årene etter krigen. Han vokste opp i en vanlig familie og hadde ingen utdanning. Under krigen var han engasjert i å kjempe mot tyskerne og ble tatt til fange. Han ble statsminister i 1945 og har fått æren av å bygge opp velferdsstaten.

Bakgrunnen for EU er at Frankrike foreslo Tyskland at de to skulle slå sammen stål og kull industrien sin slik at det skulle hindres en 4. krig mellom de. Først var det seks medlemsland, og med årene ble det stadig fler. I dag har EU 27 medlemsland.

Norge har fått sjansen, to ganger. Den ene gangen i 1972, det ble en avstemning og resultatet ble nei. Grunner til dette er at Norge er et lite land, vi får ikke veldig mye å si selvom vi er medlemmer, EU bygger på fri konkurranse, men det er umulig for norske bønder å konkurrere med Frankrike, eller Danmark som er typiske jordbruksland. Og vi klarer oss godt utenfor EU, vi er rike og økonomisk sterke.

Norge fikk sjansen igjen i 1994, og da takket vi nei, atter en gang. Men vi taper ikke stort, vi har fortsatt EØS avtalen som går ut på at det er fri utveksling av varer, tjenester. Den regulerer samhandel og andre økonomiske forhold mellom EU og EFTA landene. (Lichtenstein, Island, Sveits)

I 2004 ble det vist en statistikk om at 5% jenter og gutter røyker daglig. I 1975 var det 16%, så tallet har sunket, grunner til dette er at flere begynner med idrett, og røyking gjør at man blir veldig fort sliten, og får dårlig kondis.

I 1930 årene var det vanlig å røyke for ungdommer fordi ingen visste at tobakk var farlig. Man fikk sigaretter i gave og ungdommer ble lært av foreldrene å røyke. Tallet har nå økt i de siste 4 årene, jeg har ikk et nøyaktig nummer, men stadig flere røyker, mest i skoletiden – og flest videregående ungdommer. Derfor synker snittnivået ned karaktermessig fordi man mister konsentrasjonsevnen.

Men røyking er ikke det eneste problemet. Alkohol har blitt et stort problem nå i de siste 2 årene.

Alkohol er det mest brukte rusmiddelet i Norge og det er en del av den norske kulturen, det har den alltid vært. Men det gjelder egentlig voksne. Nå er det blitt mer og mer normalt at ungdommer drikker, og man får lov av foreldrene – halvparten.

Alkohol er den største grunnen til at ungdommer mister konsentrasjonsevnen, og flere og flere nordmenn blir alkoholikere og hovedgrunnen til det er at de begynner å drikke i tidlig alder.

Rett etter 2. verdenskrig var man opptatt av å bygge opp landet, og det var mye kroppsjobb og arbeid derfor var det ikke like mye misbruk av alkohol sånn som det er nå. Nå er det mye mer festing for ungdommer og det er mye mer saker rundt det, hjemkjøring av politiet – fyllekjøring.

Norge har som jeg ville sagt «frie» regler i forhold til andre land når det kommer til kjærlighet og seksualitet.

Man kan forelske seg i hvem man vil, og ikke er som andre (muslimske) land som blir tvangsgiftet.

Her er aldersgrensen for sex 16 år, men sammenlignet til muslimske land så er reglene der slik at man må være gift før man får hatt sex med en person.

Når prevensjonen for 90 år tilbake gikk barnetallet ned, først i byene også landet. Og man måtte regne med å bli gravid, men i våre dager er det ikke lenger sånn. Du kan selv bestemme om du vil bli gravid eller ikke.

Og når det ble lovlig å ta abort i Norge var dette toppen av fjellet for de fleste kvinner. De ble ikke lenger tvunget til å ha barnet selvom de ikke ville det, og det er takket være kvinnekampen 8. mars 1978.

Gutt elsker gutt og jente elsker jente. Dette var svært uvanlig før krigen. Hitler hatet ikke kun jøder, men de ikke ariske, funksjonshemmede og ikke minst homofile mennesker.

Det foregikk en undersøkelse i 2002 som ga et viss antall om hvor mange som er heterofile og homofile, 93% var heterofile. 1% oppga seg selv som holmofile, men det er mye mer enn det. Det ligger på ca. 12% i gjennomsnittet.

Det var veldig uvanlig å «komme» ut av skapet etter krigen, og ikke minst før! Man spurte seg selv: Er jeg homo? Men ingen ville tro det, for de mente det var noe feil med dem eller at foreldrene skulle bli skuffet over at de tiltrekkes det motsatte kjønn. Helt frem til 1972 var det faktisk fordømt for menn å ligge sammen i Norge!

I dag er forholdene bedre, og flere homofile er «frie» til å være den de er. Men det betyr ikke at enkelt personer ikke slenger ut: «homojævel» eller noe annet verre.

I muslismke land, særlig Iran er det sterkt hatet å være homofil, det er faktisk så ille at en blir steinet til døde hvis en ligger med en av samme kjønn.

Skilsmisse er veldig vanlig i Norge, i 1900 tallet så var det veldig få som skilte seg, hva kan grunnen til det være? Jo, det «normale» at to personer rett og slett ikke elsker hverandre, og kan ikke leve sammen som et par, eller at boligprisene er for høye, arbeidslivet er for krevende og til slutt så faller man fra hverandre og takler ikke presset.

Norge er et samfunn med mange kulturer, landet har blitt en kjempediger regnbue med mange forskjellige farger fra forskjellige nasjoner, alt fra lyder til mat og klær fra hele verden. Mange tar dette positivt, men noen kan være rasistiske og noen kan ha fordommer. Det er to forskjellige ting. For det 1, så er det ikke lov å være rasist i Norge.

Og for mange år siden så ansatte en mennesker fra hvordan de så ut, hva slags hårtype de hadde og hudfarge. Noen mente f.eks at svarte mennesker ikke var like smarte som hvite. Og hvite mennekser så på seg selv som mer verdifulle. Dette kalles å være rasist.

Å ha fordommer er «normalt» og det har det alltid vært. Alle har egne fordommer om hvordan andre mennesker er, men rasistiske er de ikke. Men man må også kunne begrense disse fordommene.

Så dette er noe Norge har hatt for veldig mange år siden. Og som kommer til å fortsette å gå videre.

Det er ikke helt nytt at innvandrere bor i Norge, men noe som kom med innvandrere var integrering. Det betyr at de skal lære språket og kunne forstå kulturen, men de skal ikke bli tvunget til å bli «norske» som de som ER er herfira. Og de skal også tilpasse seg norske lover, som f.eks å slå barn, eller kona si som ses på «normalt» i noen land.

Alt i alt så har nordmenn flest en positiv holdning til innvandrere. Norske matvarer har forandret seg enormt siden 20-30 år siden. Det er mye krydder fra India og mange forskjellige drikker fra Tyrkia. Og i hvert gatehjørne ned i sentrum ser du en grønnsaksbutikk som blir drevet av en pakistaner eller inder.

Det skjer store klimaendringer rundt i verden, flere og flere tsunamier, ruiner og jordskjelv. Heldigvis har ikke vi blitt utsatt for noe kjempe stort untatt 2008 i Svalbar, vi er ganske heldige for at vi har det litt kaldt her, og at vi bor i vesten. Men vi tar fortsatt ikke så veldig mye hensyn til klimaendringene. Det store spørsmålet er om vi kan leve som før om vi skjerper oss. Kan vi redusere utslippene uten å forandre den måten vi lever på?

Det er blitt laget EL-biler som går på eliktrisitet, men dessverre er de veldig dyre og ikke så veldig fine. Så mange tenker at det er bedre å kjøpe en finere og billigere bil selvom det slippes ut giftig gass ut i luften og gir oss konsekvenser som f.eks at ismasser kommer til å smelte, og det kan føre til at havnivået stiger. Visse områder kan bli oversvømt og mennesker blir nødt til å flytte.

FN forsøker å «fikse» dette problemet, men det skjer ikke mye forandringer og vi som den neste generasjonen må slite for å kunne fikse problemet senere i livet.