Historie og filosofi – Antikken – Hellas

Posted i kategorien Historie | Historie og filosofi on the 07.02.2012
Download PDF

Polisstaten

Fra Mythos til Logos

 

Hva er antikken?

•Tid: ca 700 f.Kr til ca 500 e.Kr (476)

•Gresk og romersk kultur dominerer områdene rundt middelhavet

•Grekerne først ute – til ca 300 f.Kr.

•Alexander den store, død 322 f.Kr

•Romerriket, fra ca 200 f.Kr til 476 – et imperium

 

Polisstatene – forhistorie

•Palasskulturene går under ca 1200 f.Kr

•Mørke hundreår (1100-750 f.Kr.). Skriftspråk, håndverkstradisjoner, palasser blir borte

•Polis oppstår ca 700 f.Kr i dagens Hellas og Tyrkia

 

Hva er en polis?

•Bystat med noen få tusen innbyggere

•Sentrum med byhøyde (akropolis), bymurer og jordbruksland rundt

•Agora – byens torg – og senter for handel og politikk

•Styret i polis er spesielt: Makten er delt.

•Aristoteles (384-322 f.Kr.): mennesket skiller seg fra andre skapninger pga to ting: tenkeevne og taleevne –

•disse kan bare utvikle seg i møte med andre mennesker – i polis

•I palasskulturen er den samlet hos en konge/hersker.

 

Hvorfor oppsto polis?

•Økt behov for forsvar? Folkevandringstid

•Jern – det demokratiske metallet – billigere og bedre enn bronse. Flere får tak i det gode jernet – makten til eneherskere svekkes (mister metallmonopolet)

•Militær organisering: soldattjeneste fører til politisk innflytelse

•Utvandring og grunnleggelse av kolonier: økt behov for samarbeid til oppbygging og forsvar
Politisk styre i polis

Aristokrati deler makten (først)

•Aristoi = de beste

Demokratisk utvikling (etter hvert)

•Demos = folk, kratein = styre

Organisering av polis:

–Embeter (valg)

–Rådsforsamling – bistår emb.menn i styre av staten

–Folkeforsamling – flere frie borgere

•Grunnlag for makt i polis: rikdom (handel, jordeiendom) og familiebakgrunn

•Systemet fungerer: derfor sprer det seg

 

 

Demokratiet i Athen: forutsetninger for at den kunne oppstå

Alfabet bygget på lydtegn – som var lett å lære: mange kunne skaffe nødvendig informasjon

God økonomi: kolonier ved Svartehavet, handel, gruver, slaver

Krigføring: hoplitt-taktikken: alle som deltar i krig får borgerstatus – behov for mange. Krigsflåten: behov for roere – alle fikk borgerstatus – uavhengig av inntekt

Religionen – ikke forvaltet av presteskap med monopol på kunnskap

 

Athen og demokratiet
– et grovriss

•Tyrannstyre versus aristokrati

•Politiske reformer ved Solon 600 f.Kr.

•Eiendom (rikdom) grunnlaget for innflytelse – dermed får flere makt

•Skriftlig konstitusjon: fast og kontrollerbar

•Etter periode med tyrannstyre: Kleistenes lager nye reformer basert på Solon. Enda flere får makt (fyler og demer) (ca 500)

•Perserkrigene: hoplitter og krigsflåte (490-480)

•Folkeforsamlingen får avgjørende makt. Embetsmenn velges ved loddtrekning

•Demokrati? 40 000 av 300 000 kan stemme. Kvinner og slaver har ingen makt.

 

Hva er nytt i antikkens verden?

Fordeling av makten – begynnelsen på demokratiet

Ny tenkemåte – fra mythos til logos

•Fordi: når makten er delt må en diskutere seg fram til den beste løsningen

•Makten ikke basert på religiøse forklaringer, men logiske: Hva er det best å gjøre nå? Og hvorfor?

•NB: ny tenkemåte utelukker ikke gammel: de eksisterer side om side

 

Sjøforbundet og kriger
(realhistorie)

•Hellas angrepet av perserne 490 og 480 f.Kr. Felles front mot inntrengerne – det deliske sjøforbundet ledet av Athen. Sparta sterkest på landjorda. Hellas seirer.

•Athen fortsetter å kreve inn skatt av andre byer – bruker penga på luksus.

•Borgerkriger/innbyrdeskriger ca 440-300-tallet. Athen taper mot Sparta – men alle er svekket.

 

Hellenismen – 300- ca år 0.

•Filip av Makedonia erobrer svekket gresk verden.

•Alexander den Store (død 322 f.Kr) erobrer kjemperike. Sprer også gresk kultur.

•Hellenisme: gresk religion (ganske fri), mytologi, filosofi, arkitektur sprer seg i Midtøsten.

•Alexandria