Samfunnsøkonomi – Monopol, prisdiskriminering, monopolistisk konkurranse/oligopol

Posted i kategorien Samfunnsøkonomi on the 05.02.2012
Download PDF

Hvordan bestemmer et monopol pris og produksjonsmengde?

Monopolbedrifter bestemmer pris og mengde ut i fra marginalinntekten. Monopolbedrifter kan fritt bestemme prisen, så lenge den gir størst mulig overskudd for bedriften. For bedrifter med fullkommen konkurranse, er marginalinntekten lik prisen, men slik er det ikke for monopolbedrifter. Hvis en monopolist ønsker å selge en enhet til MÅ den senke ned prisen for å få solgt den nye enheten.

F. eks hvis en båt bedrift produserer 7 båter og ønsker å undersøke om det er lønnsomt å øke produksjonen med 3 enheter, skal bedriften selge 3 båter til må prisen senkes ned.

a)     Tilbudskurven under fullkommen konkurranse, som er summen av enkeltbedriftenes marginalkostnadskurver, blir monopolets marginalkostnadskurve. Den forteller oss hvor mye det koster å øke produksjon med 1 enhet. Etterspørselskurven blir ikke påvirket av monopoldannelse. Men monopoldannelse fører til høyere pris og lavere omsatt mengde.

b)    Innføring av monopolet fører til konsumentoverskuddet blir mindre

c)     Produsentoverskuddet blir større.

Prisdiskriminering er å kreve ulike pris til ulike grupper. Som f. eks hvis en familie skal på kino, 1 mor, og 3 barn under 15 år og 2 bestemor på 80 år. Foreldrene har bestemt at alle skal ta bussen nedover. På bussen så må foreldrene betale voksen billett som koster 35,- per, mens barn må betale barnebillett som koster 15,-, og bestemor som må betale 20,-. På kinoen skjer det samme, voksne må betale voksen pris på 90 kroner og barn må betale barnepris på 60 kroner og bestemor på 70 kroner.

Når en bedrift oppretter for eksempel en priskartell der dem har en avtale om å holde samme prisen på den aktuelle varen, så kan det hende at prisen blir satt høyt. Ved høy pris blir da produsentoverskuddet høyt og konsumentoverskuddet synker. Prisene blir derfor høye med lite produksjon.

I et bedrift med monopolistisk konkurranse er det viktig å ha trofaste kunder fordi trofaste kunder gir bratte etterspørselskurver og høyt produsentoverskudd. Ved å ha trofaste kunder må man opparbeidet en merkelojalitet som f. eks levis og coca cola har gjort. Levis buksene er ganske dyre men dem er gode og holder lenge.

Forskjellen mellom oligopol og monopolistisk konkurranse er at i monopolistisk konkurranse så er mange bedrifter uavhengige av hverandre, produktene er heterogene, de dekker de samme behovene men konsumenter syns ikke dem er like. Mens i oligopol så har dem homogene varer, og bedriftene er begrenset.

Som f. eks bensinstasjoner er oligopol bedrifter, det er begrenset men dem selger den samme oljen overalt (homogenevarer). Mens i monopolistisk konkurranse så har man forskjellige varer som dekker de samme behovene (heterogene varer) som f. eks vaskemidler omo, ariel osv. Det som menes med at i monopolistisk konkurranse så er man uavhengig av hverandre så er det snakk om ikke strategisk atferd. En atferd som slipper å ta hensyn til konkurrentens reaksjon, blant annet fordi egen atferd ikke påvirker konkurrentenes markedsvilkår. Mens i oligopol gjennomfører derfor strategisk atferd der hvor aktørene tar hensyn til hvordan andre aktører på samme marked reagerer på en aktørs atferd. Hvis et av selskapene senker prisen, kan de andre merke det i form av salgssvikt. Fordi de legger merke til at brukerne velger det biligste. og også omvendt, hvis et selskap hever prisen, opplever resten av selskapene større kundetilgang.

I Norge har vi ikke forbud mot truster, men konkurransetilsynet er med på å kontrollere. Hvis trustene fører til en effektiv utnyttelse av samfunnets ressurser, så er det mulig å opprette en trust. Når et selskap greier å skaffe seg kontroll over andre bedrifter gjennom aksjer, så har det selskapet ganske mye kontroll over bedriften. Etter hvert så blir bedriften oppløst og tatt inn i selskapet, en bedrift som inngår en trust mister sin selvstendighet for alltid.