Sosiologi OSA – Avvik

Posted i kategorien SOSA on the 05.02.2012
Download PDF

Statistisk Avvik:

Når vi snakker om statistisk avvik så mener vi noe som er litt sjeldent og noe som ikke er innenfor det normale. Som f. eks. mennesker som har rødt hår og fregner er noe vi kan bruke når vi snakker om statistisk avvik. Gjennomsnittshøyden for kvinner er mellom 1.65-1.70, hvis en kvinne er over 2 meter, er det også statistisk avvik. Altså med andre ord kan vi si at statistisk avvik når andre er litt annerledes enn de vanlige.

Sosialt Avvik:

Sosialt Avvik er brudd på samfunnets normer. Når det er snakk om avvik så mener vi sosialt avvik og ikke statistisk avvik. Noen som begår sosialt avvik er på en måte ikke direkte kriminelle men kan bli kriminell senere i tid.

Hvilke forhold må være tilstede før vi snakker om noe som avvik?

1. må det foreligge en norm

2. må bryte normen

3. normbryteren straffes.

Gjør rede for og drøft sammenhengen mellom avvik og avviker. Drøft særlig prosessen som gjør at noen som begår avvik, blir stemplet som avvikere, mens andre ikke blir det.

At noen som begår avvik eller blir avvikere er enten på grunn av miljøet eller at bare en blir stemplet som avviker. Stigmatisering kan være grunnen til at du blir stemplet som avviker. Blir du stemplet som en avviker, men du egentlig ikke er det så kan det føre til at du oppfører deg slik de påstår du er og dette kan forsterke ”ryktene”, den eneste utveien ut er å ødelegge denne onde sirkelen og bevise at du ikke er en avviker. Vi har også noe som kalles for skjult avvik, det kan være som f. eks. homofili. Du gir deg ut til å være en helt vanlig person, men en dag så kommer du ut av ”skapet”, men det forandrer ingen ting, du er fortsatt den du er. Vi har avvik som er normal, eller akseptert avvik som kan være det vi kaller for statistisk avvik, som f.eks at du er veldig flink på skolen og er en skolegeni. Den siste er uakseptert avvik, altså kriminalitet.

 

Samfunnet trenger avvikere ?

Trenger egentlig samfunnet avvikere? Det er ikke noe konkret svar, men ja. Vi trenger avvikere for å se ned på noen, noen vi kan skylde på, noen som kan få oss til å føle at vi er bedre enn dem. Samfunnet trenger avvikere, for på en måte å se hvor grensen går og hva som skjer når du har gått over grensen. Når du har gått over grensen så får du en straff, det kan være en minimumstraff eller en maksimumstraff, det kommer an på hvor grov kriminaliteten var. Denne straffen skal både skremme og lære avvikeren en lekse og så skal den også skremme andre

Årsaken til kriminalitet kan være mange, men vi har to modeller: Individmodellen og Samfunnsmodellen.

Individmodellen er snakk om selve individet, du er selv bestemt på hva du gjør, du vet hva du gjør og du er klar over reglene og konsekvensene du kan få, men du gjør det for det. Det er mange grunner til at du begår en kriminellhandling, men grunnen til at du har gjort det har ingen ting å si, og dermed for at du en straff. Men vi har også en annen modell; den psykisk modellen, det er når en lovbryter gjør det ubevist fordi han er syk og ikke er helt seg selv. En slik syk person skal ikke straffes men behandles.  Så har vi samfunnsmodellen, det handler om miljøet rundt deg. Du er oppvokst i et dårlig miljø, fattig miljø, har ingen utdanning og dermed kan føre til mangel på kunnskap og har ingen jobb. Arbeidsledighet går også innenfor samfunnsmodellen. Hvis vi klarer å forminske arbeidsledigheten og skaffe arbeid til dem, så kan vi forebygge kriminalitet.

 

Hvilke straffereaksjoner kan det offentlige benytte seg av overfor lovbrytere?

1)    Påtaleunnlatelse er den mildeste formen, man må først bli kjent skyldig men man slipper straff. Dette brukes særlig overfor unge førstegangsforbrytere, som er under 18.

2)    Vi kan straffes i form av bøter, det er det som er egentlig mest brukt også.

3)    Betinget fengselsstraff. Slipper å sitte inne på gitt betingelse du får også en prøveperiode.

4)    Samfunnstraff, det kan varigere fra 30-420 timer. Du må gjøre samfunnsnyttige tjenester

5)    Fengselstraff, du har noe som kalles for frihetsberøvelse. Eks. blir du tatt for pedofili så får du ikke lov til tilgang til internett.

6)    Forvaring, som er mest alvorlige du kan få opp til 21 år, som er livstid her i Norge.

Gjør rede for ulike former kriminalitetsforebyggende tiltak. Vurder i hvilken grad de ulike tiltakene kan være effektive.

Konfliktråd er en form for megling. Kampanjer eller aksjoner kan være en form for å forebygge kriminalitet. Bedre miljø og mer synlig politi. Og bekjempe arbeidsledighet som jeg nevnte ovenfor.