Prinsipper i informasjonsbehandling (INF100)

Posted i kategorien Prinsipper i informasjonsbehandling on the 04.02.2012
Download PDF

IT – teknologiens utvikling:

 • 1) Radiorør
 • 2) Transistorer
 • 3) Integrerte kretser
 • 4) Mikroprosessorer

Sekundærlagere:

 • RAM er ikke en sekundærlager, dvs. Alt utenom det som kan lagre noe er sekundærlager
 • Eks: CD, DVD, Harddisk CDRW, Flash memory(USB)

Elektromagnetiske datamaskiner:

 • Mange ble utviklet under andre verdenskrig
 • Utviklet for å knekke motpartens koder eller for å styre våpen

Von Neumann Arkitektur:

 • Består av 4 hoveddeler; Aritmetikk, minne, kontroll, kommunikasjon(med operatøren)
 • Er Stored program architecture som ikke skiller mellom program og data
 • Von Neumann var en ungarsk matematiker

Halvledere:

 • Silisium er den vanligste og har 4 elektroner i det ytterste elektronskallet
 • En n-type er dopet med 5 i ytterste skall
 • En p-type dopet med 3 i ytterste skall
 • Tilskrekkelig doping gjør at silisium kan lede strøm som et metall

Frekvenser:

 • Periodisk signal som gjentar seg med jevnt mellomrom
 • 1Hz er en svingning per sekund
 • Mobiltelefonnettet bruker signaler i MHz eller GHz frekvensbånd

Formater til representasjon av tegn i datamaskiner:

 • ASCII, UNICODE, Latin – 1, BCD, EBCDIC

Flash – disk/memory stick:

 • Kobles til USB(universal series bus)

 • Har en ekstra “floating gate” I tillegg til en MOS – gate(Metal Oxide Semiconductor)

BIOS:

 • Basic Input/Output System
 • Starter når pcen starter
 • Tester Hardware, tester ikke software
 • Starter operativsystemet
 • Ofte plassert i flash – minne, ellers plassert i ROM

Operativsystemer:

 • UNIX kan brukes av terminaler eller arbeidsstasjoner på nettverk
 • LINUX ble utviklet av Linus Torvalds
 • Berkeley Unix var den første åpen source software
 • LINUX ble utviklet fra UNIX

Funksjoner ved et operativsystem:

 • Ha driverprogrammer, som er bindeledd mellom brukerprogrammer og PC – komponentene
 • Styre kjøring av programmer
 • Kontrollere at programmene holder seg innenfor angitte grenser
 • Organisere filene på harddisken
 • Sørge for effektiv bruk av minnet og komponentene

Internet protokoll:

 • Levetiden(Time – to – live) inneholder en teller som dekrementeres etter hvert og hvis verdien blir null, skal den kastes
 • Hver pakke inneholder data, avsenderadresse og mattageradresse
 • «User datagram protokoll» gir en rask men upålitelig service
 • «Transmission protokoll» sørger for at pakker kommer frem i riktig rekkefølge
 • Er basert på OSI – modellen

OSI – modellen:

 • Består av 7 lag
 • Lag nummer 1 er det fysiske laget, elektriske signaler håndteres
 • Lag nummer 4 er transportlaget
 • Lag nummer 2 er datalinklaget
 • Lavere lag er tjenere for høyere lag

e^p-1 mod p = 1 :

 • Ligningen heter Fermats little theorem på engelsk
 • Tallet p kan kun deles på p og 1
 • Element e kan aldri være 0 mod p.
 • Tallet p er et primtall

Spam:

 • Masseutsendelse, og som oftest uønsket E – mail(for noen, men ikke for alle)
 • Verdens største ISP`er filtrerer vekk over 2 mill. Stk spam email hver dag
 • Billige E-mail lister…. gjør at en spammer ikke behøver selge så mange enheter for at det skal lønne seg å selge via spam

Virustyper:

 • Trojansk hest gjør kanskje noe nyttig, men skjuler et destruktivt program
 • «Denial of service» fungerer ved masseutsending av E – mail til enkelte ISP`er
 • Targeted Trojan er en annen virustype

DNS(Domain Name System):

 • DNS blir kontaktet for å få IP – adressen som svarer til domenenavnet(webadressen)
 • E mail strukturen er brukernavn@domenenavn
 • Er internets hovednavntjeneste

RSA – koder:

 • Består av to deler: et stort tall og en eksponent for kodingsprosessen
 • Modulos er produktet av to primtall
 • For å knekke koden må man finne faktorene i modulos
 • Den hemmelige nøkkelen er eksponenten som brukes i dekodingsprosessen
 • Fordel: enkels sak o nøkkeldestribuere
 • Phi = (p – 1)(p + 1) ? det som lager koden

Crawler program:

 • Begynner med en absolutt – URL
 • Besøker websider og noterer alle absolutte linker
 • Bygger opp en liste av nøkkelord og temaer funnet på en webside og websidens URL

HTTP:

 • Hypertext transport protokoll
 • Transporterer HTML filen til websurferens datamaskin
 • Bruker TCP

ARPANET:

 • Koblet sammen ulike vertsmaskiner på universiteter og forskningssentre
 • Brukte pakkesvitsjing, og ikke linjesvitsjing
 • Større meldinger blir delt opp i mindre pakker som sendes separat over nettet
 • TCP/IP ble utviklet på ARPANET
 • Første E mailen sendt over ARPANET

Telekommunikasjonsprotokoller:

 • TCP/IP, FTP

TCP/IP adressen i IPv4:

 • En unik adresse for hver datamaskin som er koblet til nettet
 • Et sett av 4 tall separert med punktum
 • Hvert av tallene er maksimum 255 desimal

Databaser:

 • Entitetsintegritet: Verdien i en primærnøkkel skal være uik og kan ikke være NULL
 • Referanseintegritet: Hver verdi i en fremmednøkkel må finnes i en annen relasjons primærnøkkel eller fremmednøkkelverdien må være NULL