Fysikk – Astrofysikk

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

HR – diagram:

 • Et hjelpemiddel til å forstå hvordan stjerner utvikler seg

 • Plassert på grunnlag av overflate temperaturen og den utstrålte effekten

 • Mesteparten av stjernene er plassert langs hovedserien

Stjernefødsel:

 • Får en tåke som kommer av stor tetthet på ett sted

 • Hvis denne tåken etter hvert blir større og får stor nok masse

 • Etter noen millioner år vil temperaturen ha økt så mye at vi får en protostjerne

 • Massen og temperaturen fortsetter å øke når materie fra tåken/skyen omkring faller inn mot den

 • Når temperaturen blir høy nok, kan hydrogen fusjoner til helium. Fusjonsprosessene frigir energi. Da har vi en stjerne.

Livet på hovedserien:

 • Produserer energi ved at hydrogen fusjonerer til helium

 • Massen av stjernene avgjør hvor lenge den vil være på hovedserien.

 • Stor masse = høy utstrålt effekt = kort levetid

 • Liten masse = liten utstrålt effekt = lang levetid

Stjernedød:

 • Når en stjerne dør, kaster den fra seg mye av massen

 • Restmassen avgjør om den blir en hvit dverg, nøytronstjerne eller et svart hull

Standardmodellen for universets utvikling:

 • Plancktiden: 10^-43 s. Må kombinere to viktige teorier som man ikke har klart enda

 • Inflasjonsfasen: Universet utvider seg kraftig

 • Får en fase hvor partikler og antipartikler kjemper om overtaket

 • Nøytroner og protoner går sammen til deuterium

 • Temperaturen er lav nok til at man får tyngre atomkjerner: helium

 • En halvtime etter Big bang er universet som en tåke

 • Temperaturen er lav nok til at elektroner kunne binde seg til atomkjernene

 • 200 millioner år etter Big bang dannes de første stjernene

Formler:

 • U = P / A

 • Bølgetopp * T = a, der a er 2,90 * 10^-3Km

 • U = o * T^4 , formelen gjelder for svarte gjenstander, eks. Sola