Fysikk – Kjernefysikk

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

Isotop/isotope atomer:

  • Atomer av samme grunnstoff har samme antall protoner, men hos noen vil nøytrontallet variere. Et slikt atom er et isotop. Eks jod

  • Atommasseenheten u = 1,66*10^-27

  • Må av og til finne masser i fysikktabellen i dette kapitlet

Bindingsenergi:

  • Den minste energien som er nødvendig for å frigjøre et nukleon fra en atomkjerne

Ioniseringsenergi:

  • Den minste energien som er nødvendig for å frigjøre et elektron fra et atom

Bevaring av energi:

  • Energien er bevart i kjernereaksjoner, dvs at energien er like stor før reaksjonen som etter reaksjonen

  • I tillegg er også nukleontallet og ladningen bevart

Fisjon:

  • Er når en tung atomkjerne blir splittet opp til to letter fragmentkjerner

Fusjon:

  • Er når to lettere atomkjerner slår seg sammen til en tyngre atomkjerne

Formler:

  • E(0) = mc^2