Fysikk – Bølger, lyd og lys

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

Svingninger: En periodisk bevegelse mellom to ytterstillinger

Likevektstilling: Der loddet er når det er i ro

Amplituden: Det høyeste positive utslaget

Frekvens: Antall svingninger per tid. En høy frekvens svarer til en liten periode

Resonans: Når et svingesystem blir påvirker av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egenfrekvens, blir det resonans.

Bølger: Svingninger som brer seg i et stoff. Bølger er transport av energi og energien kommer fra bølgekilden

Mekaniske bølger: Bølger som brer seg gjennom faste stoffer, væsker og gasser. Eks: lydbølger

Elektromagnetiske bølger: Eks: lys. Elektriske og magnetiske svingninger som brer seg

Brytning: Kommer av at bølgefarten blir forandret når bølgene går fra ett stoff til et annet

Bøyning og interferens: Bølger som treffer en smal åpning, vil bli bøyd og brer seg som sirkelbølger videre To bølger interferer når de treffer hverandre. De gir da enten et nullutslag, et dobbeltutslag, eller et minusutslag

Formler:

  • f = n/T

  • v = ƒ * bølgelende

  • d * sin § = n * bølgelende