Fysikk – Termofysikk

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

Trykk:

 • Måles i pascal, Pa

 • Trykker inn en tegnestift, virker retning i begge veier

 • Gasstrykk skyldes av at molekylene støter mot veggen i beholderen

Indre energi:

 • Den indre energien av et stoff, er summen av den indre kinetiske energien og den indre potensielle energien

 • Kinetiske energien er knyttet til temperaturen, = termisk energi

Bruken av ordene(VIKTIG):

 • I et system er det indre energi

 • Det går varme fra et system til et annet system

Varme:

 • Er energi som blir overført fra et system med høy temperatur til et system med lav temperatur

Adiabatisk prosess:

 • Hvis en gass blir presset sammen så fort at det ikke blir noe tid til varmeutveksling

 • En prosess kan også være adiabatisk når den er helt varmeisolert fra omgivelsene

 • Da er summen av U = W fordi Q = 0

Tilstandsformer:

 • Smelting og fordampning krever energi

 • Størkning og kondensering avgir energi til omgivelsene

 • Når vi bruker energi, synker den totale energi kvaliteten

 • Eks når man tenner bål, kan ikke asken komme tilbake til en flamme

Termofysikkens lover:

 • En gjenstand som selv ikke kan regulere sin temperatur, vil etter hvert få samme temperatur som omgivelsene

 • Forandringen av U = W + Q

 • Når vi bruker energi, synker den totale energikvaliteten

Formler:

 • T = t(o) + 273K

 • E(k) = 3/2kT, der K er boltmanns konstant = 1,38*10^-23J/K

 • q = Q/m