Fysikk – Mekanisk energi

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

 Energi:

 • Kan ikke skapes, kan ikke forsvinne

 • Kan bare omformes eller overføres

 • Den totale energien er bevart i alle fysiske prosesser som vi kjenner til

Arbeid generelt:

 • Når kraft og vei ikke har samme retning, så må vi ta hensyn til vinkelen mellom forflytningen og kraften

 • Når vinkel = 0, har kraft og vei samme retning

 • Når vinkel = 180, har kraft og vei motsatt retning

 • Kraften utfører ikke noe arbeid dersom vinkelen er 90 grader

Kinetisk energi:

 • bevegelsesenergi

 • Kinetisk energi kan aldri være negativ, men forandringen i kinetisk energi kan være negativ, null eller positiv

Potensiell energi:

 • stillingsenergi

 • Gitt i forhold til et nullnivå

Mekanisk energi bevart:

 • Summen av kinetisk og potensiell energi

 • Mekanisk energi er bevart når en gjenstand faller fritt, pga da er den ikke utsatt for friksjon osv. Bare en kraft: tyngdekraften

 • Pendel: Normalkraften står alltid vinkelrett på kulen, slik at det blir konstant mekanisk energi. E = 0,5mv^2 + mgh

Friksjon:

 • Når en gjenstand glir mot et underlag, virker friksjonen bakover

 • Når farten er konstant, er friksjonen like stor som trekkraften

 • Hvilefriksjon: Friksjonen som virker når noe er i ro

 • Glidefriksjon: Friksjonen som virker når noe beveger seg

Formler:

 • W = F * S * COS §

 • P = W/t

 • E = 1/2mv^2

 • E = mgh

 • E = E(k) +E(p)

 • E = E(K) + E(P) + W(A)

 • µ = R/N

 • W(R) = -Rs