Biologi – Eukaryote celler

Posted i kategorien Biologi | Biologi 2 on the 04.02.2012
Download PDF

 

– Celler kan deles inn i to kategorier etter den indre strukturen: prokaryote og eukaryote celler.

 

Prokaryote:

– Blant de prokaryote cellene er organismene i de to rikene Bakterie og Archae

– De prokaryote cellene finnes kun som encellete organismer

– Prokaryote celler har ikke en membranavgrenset cellekjerne. Arvematerialet ligger fritt inn i cellen.

 

Eukaryote:

–         Blant de eukaryote cellene finner vi sopp, plante og dyreceller.

–         De eukaryote cellene har en cellekjerne hvor arvematerialet er omgitt av en membran.

–         De eukaryote cellene er flercellete.

–         Cellemembranen danner en grense mellom cellen og omgivelsene

–         Inne i cellen ligger cellekjernen, og rundt cellekjernen er cellens cytoplasma.

–         Cytoplasma er et felles navn for cytosol(cellevæsken) og cellens organeller.

–         Organeller er små strukturer med spesialiserte funksjoner

 

Eukaryoter:

Cellemembranen:

–         Cellemembranen har som oppgaver å avgrense cellen, kontrollere transporten av stoffer inn og ut av cellen og svare på signaler fra omgivelsene

–         Består av fettstoffer, kolesterol og proteiner og karbohydrater

–         Fettstoffene i cellemembranen er fosfolipider;

–         Fosfolipidene er bygd opp av et hode(hydrofilt) og to haler. Hodet består av glyserol, fosfat og en polar gruppe(polar, dvs. svak ladning som gjør at de løser seg lett i vann).

–         De to halene er fettsyrer som er hydrofobe.

–         Hydrofile stoffer løser seg i vann mens hydrofobe stoffer løser seg i fett

–         Molekyler som både har en hydrofil og en hydrofob del, kaller vi amfipatiske.

–         De hydrofobe fettsyrene i lipidene hindrer vannløselige stoffer å passere membranen fritt. Eks. Ioner, karbohydrater og aminosyrer

–         Fettløselige stoffer(f. Eks vitamin A, D, E og K) kan passere membranen fritt

–         Vann er et så lite molekyl at det kan passere mellom fosfolipidene

–         Mange av de proteinene som ligger tvers gjennom membranen, styrer transporten av ioner. Flere proteiner kan gå sammen og danne væskefylte kanaler gjennom cellemembranen.

–         Ioner benytter seg av disse kanalene for å kunne passere membranen og kanalene blir derfor kalt ionekanaler.

–         Andre proteiner frakter små molekyler og ioner gjennom cellemembranen. Disse proteinene kaller vi bæreproteiner

–         De fleste organellene inne i cellen er også omgitt av en membran.

–         Det som skiller de forskjellige membranene i cellen er blant annet hvilke proteiner som finnes i membranen.

–         Reseptor?

 

Cytosol:

–         Væsken rundt celleorganellene

–         Vandig løsning som inneholder forskjellige typer næringsstoffer, proteiner og oppløste salter i form av ioner

–         Produksjon av proteiner og starten på nedbrytning av glukose er viktige prosesser

Cellekjernen:

–         Viktigste oppgaven er å regulere produksjonen av proteiner i cellen

–         Ligger ofte sentralt i cellen

–         I eukaryote celler er kjernen omgitt av en kjernemembran.

–         Inneholder et fint nettverk av tråder som vi kaller kromatin(består av DNA).

–         Når det skjer en celledeling blir kromatin pakket ytterlig sammen til tykkere tråder som vi kaller kromosomer.

–         Når en celle lager et protein, dannes det først et avtrykk av genet som blir kalt mRNA. mRNA blir transportert fra cellekjernen gjennom kjerneporene(ligger i kjerneporene) og ut til cytosol.

Ribosomene:

–         Informasjonen i mRNA blir oversatt til proteiner her

–         Bygd opp av RNA-molekyler og 80 proteinmolekyler

–         Proteinene er bygd opp av aminosyrer

–         Aminosyrene settes sammen til et protein etter den oppskriften som mRNA brakte med seg fra cellekjernen

–         Proteinsyntesen er produksjonen av proteiner