Notater i Biologi - Eukaryote celler - Notatene

Biologi – Eukaryote celler

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

 

- Celler kan deles inn i to kategorier etter den indre strukturen: prokaryote og eukaryote celler.

 

Prokaryote:

- Blant de prokaryote cellene er organismene i de to rikene Bakterie og Archae

- De prokaryote cellene finnes kun som encellete organismer

- Prokaryote celler har ikke en membranavgrenset cellekjerne. Arvematerialet ligger fritt inn i cellen.

 

Eukaryote:

-         Blant de eukaryote cellene finner vi sopp, plante og dyreceller.

-         De eukaryote cellene har en cellekjerne hvor arvematerialet er omgitt av en membran.

-         De eukaryote cellene er flercellete.

-         Cellemembranen danner en grense mellom cellen og omgivelsene

-         Inne i cellen ligger cellekjernen, og rundt cellekjernen er cellens cytoplasma.

-         Cytoplasma er et felles navn for cytosol(cellevæsken) og cellens organeller.

-         Organeller er små strukturer med spesialiserte funksjoner

 

Eukaryoter:

Cellemembranen:

-         Cellemembranen har som oppgaver å avgrense cellen, kontrollere transporten av stoffer inn og ut av cellen og svare på signaler fra omgivelsene

-         Består av fettstoffer, kolesterol og proteiner og karbohydrater

-         Fettstoffene i cellemembranen er fosfolipider;

-         Fosfolipidene er bygd opp av et hode(hydrofilt) og to haler. Hodet består av glyserol, fosfat og en polar gruppe(polar, dvs. svak ladning som gjør at de løser seg lett i vann).

-         De to halene er fettsyrer som er hydrofobe.

-         Hydrofile stoffer løser seg i vann mens hydrofobe stoffer løser seg i fett

-         Molekyler som både har en hydrofil og en hydrofob del, kaller vi amfipatiske.

-         De hydrofobe fettsyrene i lipidene hindrer vannløselige stoffer å passere membranen fritt. Eks. Ioner, karbohydrater og aminosyrer

-         Fettløselige stoffer(f. Eks vitamin A, D, E og K) kan passere membranen fritt

-         Vann er et så lite molekyl at det kan passere mellom fosfolipidene

-         Mange av de proteinene som ligger tvers gjennom membranen, styrer transporten av ioner. Flere proteiner kan gå sammen og danne væskefylte kanaler gjennom cellemembranen.

-         Ioner benytter seg av disse kanalene for å kunne passere membranen og kanalene blir derfor kalt ionekanaler.

-         Andre proteiner frakter små molekyler og ioner gjennom cellemembranen. Disse proteinene kaller vi bæreproteiner

-         De fleste organellene inne i cellen er også omgitt av en membran.

-         Det som skiller de forskjellige membranene i cellen er blant annet hvilke proteiner som finnes i membranen.

-         Reseptor?

 

Cytosol:

-         Væsken rundt celleorganellene

-         Vandig løsning som inneholder forskjellige typer næringsstoffer, proteiner og oppløste salter i form av ioner

-         Produksjon av proteiner og starten på nedbrytning av glukose er viktige prosesser

Cellekjernen:

-         Viktigste oppgaven er å regulere produksjonen av proteiner i cellen

-         Ligger ofte sentralt i cellen

-         I eukaryote celler er kjernen omgitt av en kjernemembran.

-         Inneholder et fint nettverk av tråder som vi kaller kromatin(består av DNA).

-         Når det skjer en celledeling blir kromatin pakket ytterlig sammen til tykkere tråder som vi kaller kromosomer.

-         Når en celle lager et protein, dannes det først et avtrykk av genet som blir kalt mRNA. mRNA blir transportert fra cellekjernen gjennom kjerneporene(ligger i kjerneporene) og ut til cytosol.

Ribosomene:

-         Informasjonen i mRNA blir oversatt til proteiner her

-         Bygd opp av RNA-molekyler og 80 proteinmolekyler

-         Proteinene er bygd opp av aminosyrer

-         Aminosyrene settes sammen til et protein etter den oppskriften som mRNA brakte med seg fra cellekjernen

-         Proteinsyntesen er produksjonen av proteiner

-

 

Det er stengt for kommentarer.