Geografi – Bergarter

Posted i kategorien Geografi on the 04.02.2012
Download PDF

– Størkningsbergarter er dannet ved at smeltet steinmasse har størknet og blitt til fast stein

–          Dagbergart er betegnelsen på bergarter som har størknet på jordoverflaten, enten på land eller på havbunnen. Basalt er navnet på den vanligste dagbergarten.

–          Dypbergarter er bergarter som størkner nede i jordskorpa.

–          Granitt er en vanlig dypbergart. Når vi i dag finner granitt og andre dypbergarter oppe i overflaten, betyr det at steinlagene som lå over, er slitt bort. Dypbergartene skille seg ut fra dagbergartene ved at de har større mineralkorn. Årsaken er at de har hatt lengre størkningsperiode, og da har mineral kornene hatt lengre tid til å vokse.

–          Smeltet stein som størkner i gangene, blir til gangbergarter.

–          Avsetningsbergarter er dannet ved at avsetninger som sand, grus og leire har blitt presset sammen og herdet til fast stein.

–          Omdannede bergarter er dannet ved at størkningsbergarter eller avsetningsbergarter har blitt utsatt for høy temperatur og/eller høyt trykk.

–          Gneiser et eksempel på et omdannet bergart.

–          Gneis er en sterkt omdannet bergart. Den har vært gjennom en eller flere fjellkjedefoldninger. Gnei er en vanlig bergart i Norge.

–          Den meste berggrunnen vi finner på land i Norge i dag er mer eller mindre omdannet.