Samfunnsfag – Velferdsstat

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 03.02.2012

FN har laget en regjering

1)      Materiell rikdom målt i brutto nasjonalprodukt (BNP).

2)      Helsetilstand målt i forventet levealder.

3)      Utdanning – antall som kan lese og skrive og antall som går på skole.

 

Vi lever i verdens beste land?

-          20 000 barn bor i fattige hjem.

-          2,6 % fattige i Norge.

-          Mye hjemmevold.

-          Mange narkomane har det vondt.

 

Velferdsstatsordninger i Norge:

-          Barnetrygd

-          Kontantstøtte

-          Alderspensjon

-          Fødselspenger

-          Sykepenger

-          Arbeidsledighetstrygd/ dagpenger (2,4 % promille, av bruttoinntekt siste år (200 000 * 2,4: 1000= 480 per dag+ 17. kroner pr barn)

-          Utføre pensjon (325 oo stk)

-          Sosialhjelp (siste utvei)

 

Når kom velferdsstaten?

Ca 100 år tilbake kjempet frem arbeiderpartiet og fagbevegelsen.

 

Hva skaper forskjell mellom folk?

En fritt og uregulert marked.

Pengemakta rår!

 

Marked:

Der tilbud og etterspørsel møtes og preser be

Boligmarked, fotballmarkedet.

 

Prisen på markedet bestemmes av etterspørsel (det vil si antall som vil kjøpe), for eksemepl om det er høy pris vil det bli selvsagt lav etterspørsel, men om det er lav pris vil det bli høy etterspørsel.

 

3 hovedtyper av økonomi:

1) Kommunisme: staten eier og styrer alt.

2) Kapitalisme: markedet bestemmer alt, de frie markedseffekters spill, eksempel på dette kan være USA som har hvert et kapitalisme.

3) Blandingsøkonomi: staten regulerer og styrer, men privat økonomien får blomstre (Norge)