Notatene - Archive - Biologi

Biologi – Hjernen og nervesystemet

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 11.04.2012

Nevroner Tre typer -          Sensorisk nervecelle: transporterer meldinger fra sanseorganer til ryggmarg og hjerne -          Motorisk nervecelle: transporterer meldinger fra hjerne og ryggmarg til muskler og kjertler -          Internevron: forbindelser i nervesystemet mellom andre nerveceller -          Overfører signaler ved hjelp av elektriske impulser og kjemiske stoffer -          Finnes i hjernen, ryggmargen og det perifere nervesystemet … Les mere

Biologi – Generell økologi

Lastet opp i kategorien Biologi den 07.02.2012

Økologisk suksesjon Endring av artsammensetningen som følge av abiotiske og biotiske faktorer. Når forholdene endrer seg (brå, store endringer eller langsomme endringer) skjer det en suksesjon. Skogbrann, ras og vulkanutbrud endrer forholdene slik at det ikke er i samsvar med nisjene (kravet til abiotiske og biotiske faktorer en art har. Eks. habitat, temperatur, reirplass, fødevalg) … Les mere

Biologi – Vekst og utvikling hos planter

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

Vekst: -         Skyldes nedbryting av oppslagsnæring som ligger rundt embryoet i frøet -         Kan også skyldes økning i tørrstoff(den mengden plantestoff som er igjen når planten har tørket ut) -         En ytre påvirkning vil føre til en respons(reaksjon på cellenivå) i planten Frøspiring: -         Frøet er en egen formeringsenhet som består av et frøskall, et … Les mere

Biologi – Transportsystemer i planter og dyr

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

Transport: Vann: -         Består av ett oksygenatom og to hydrogenatomer -         Oksygen er et elektronegativt atom, det vil si at det trekker mer på elektronene enn mange andre atomer -         Har det vi kaller en polar kovalent binding; dvs. En svak positiv ladning rundt hydrogenatomene og en svak negativ ladning rundt oksygenatomet   Transportsystemer i … Les mere

Biologi – Kommunikasjonssystemer i mennesket

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

Nervesystemet: -          Består av to hoveddeler: Sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet -          Sentralnervesystemet: Hjernen og ryggmargen -          Det perifere nervesystemet: Alle nervene utenfor sentralnervesystemet -          Gliaceller: * Celler som nervesystemet har. * Inneholder myelin * Støtter og beskytter nervecellene og sørger for at nervecellene får rikelig med næringsstoffer. * Virker elektrisk isolerende slik at Na+ … Les mere

Biologi – Eukaryote celler

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

  – Celler kan deles inn i to kategorier etter den indre strukturen: prokaryote og eukaryote celler.   Prokaryote: – Blant de prokaryote cellene er organismene i de to rikene Bakterie og Archae – De prokaryote cellene finnes kun som encellete organismer – Prokaryote celler har ikke en membranavgrenset cellekjerne. Arvematerialet ligger fritt inn i … Les mere

Biologi – Transport og bevegelse hos mennesket

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 01.02.2012

Sirkulasjonssystemet: Sirkulasjonssystemet sørger for at næring og gasser sirkulerer i kroppen. Ved forbrenningen i cellene blir varme produsert og sendt rundt og fordelt. Sirkulasjonssystemet består av blodet, blodårer og hjertet. Hjertet slår 60-80 ganger i minuttet og pumper 250-300 liter blod rundt i kroppen per time. Andre viktige funksjoner blodet har: beskyttelse mot infeksjoner og … Les mere

Biologi – Planter

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 01.02.2012

Planter kan være svært forskjellige. Noen består bare av en enkelt celle. De fleste plantene på landjorda har røtter, stengel, blader, blomster og frukter. Det som er felles for nesten alle planter, er at de kan omdanne vann og karbondioksid (CO2) til sukker (C6H12O6), og for å klare det må de ha lys fra sola. … Les mere

Biologi – Formering hos dyr

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 01.02.2012

Frosk: Vanlig frosk har brunstvorter på forbeina, og derfra skilles det ut luktstoffer som tiltrekker det motsatte kjønn.  I tillegg har hannen karakteristiske lokkerop i paringstiden. De to individene parer seg i vann, og hanen klamrer seg til hunnens rygg mens hunnen skiller ut mang eggceller. Hanen sprøyter samtidig ut store mengder sædceller over eggene. … Les mere

Biologi – Abort

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 01.02.2012

Om du skulle være i den situasjonen hvor du har blitt gravid uten å ønske det, har du flere alternativer. Vil du ikke beholde barnet eller adoptere det bort er nok løsningen for deg å ta abort. To typer abort: Abort er en avbrytelse av svangerskapet. Vi skiller mellom to typer abort; spontanabort, også kalt … Les mere