Notatene - Archive - Samfunnsfag

1. Direkte sitat Hvis du bruker en illustrasjon eller et sitat, skal du oppgi nøyaktig hvor i kildedokumentet de finnes (dvs. sidetall, i tillegg til forfatter og årstall) Eksempel på sitat: Du skriver i din egen tekst: «Å analysera vil seia å løysa opp heilskapen i ein tekst» sier Eiliv Vinje (1993, s. 29). I … Les mere

Samfunnsfag – Kriminalitet

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 17.02.2012

Hva handler kriminalitet om? Kriminalitet handler om handlinger som er straffbare i henhold med til straffelovgivningen eller andre etablerte sosiale normer. Noen definisjoner av kriminalitet, er det ikke bare nødvendig at en handling rammes av en straffeparagraf, men at den også blir formelt sanksjonert, for at det kan kalles kriminalitet. De fleste som gjennomgår kriminalitet er … Les mere

Samfunnsfag – Afrikas utfordringer

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 09.02.2012

Afrika i dag står på mange måter utenfor den sosiale og økonomiske utviklingen som har funnet sted på flere kontinenter, i en ekstrem fart, de siste 150 årene. Hvorfor er det slik? Hva er det som hindrer Afrika i å oppnå denne utviklingen? Afrika er en fellesbetegnelse for alle landene på det afrikanske kontinentet. Man … Les mere

Samfunnsfag – Globaliseringen

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 08.02.2012

Kultur er alt det som er skapt av mennesker, alt det som er lært inn og ikke er medfødt. De kunnskapene og verdiene vi tilegner oss som medlem av et samfunn. Kultur er heller ikke noe konstant, men forandrer seg i takt med omgivelsene. Den norske kulturen i dag er noe helt annet enn det … Les mere

Norge slapp ganske så billig unna krigen i forhold til Tyskland, USA og Storbritannia. Mange fryktet økonomisk krise og arbeidsløshet, de regnet med at det skulle bli vanskelig å finne jobb til alle soldatene som hadde kjempet i krigen. Men arbeid var det nok av! Landet skulle bygges opp igjen, og det trengtes folk på … Les mere

Samfunnsfag – Valg, velgere, valgt

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 08.02.2012

Frie valg er det viktigste kjennetegnet på et det demokratisk samfunn. Politiske valg: Gir hver enkelt av oss mulighet til å stemme på personer og partier som vi er enige med. På den måten kan alle som har stemmerett være med på å avgjøre hva slags politikk som skal få gjennomslag de kommende årene. Partiene … Les mere

Samfunnsfag – Demokrati, styreform og levesett

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 08.02.2012

Demokratiets kjennetegn: Politikk handler ikke bare om ulike måter å styre samfunnet på, men det er knyttet til det å leve i samfunn med andre og handler også om hvordan vi forholder oss til andre mennesker. Demokrati: Folkestyre.  Den politiske makten ligger hos folket og alle skal ha lik mulighet til å delta i politikken. … Les mere

Samfunnsfag – Demokrati (Øvingsark m. svar)

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 08.02.2012

1. Demokrati og Diktatur:  Når folket bestemmer hvordan de skal ha det i landet. Via frie valg er det demokrati i landet. Demokrati er når folket bestemmer hvem som skal lede hele landet. Og folket er med på å velge ut disse organisasjonene(Stortinget, Regjeringen, kommunestyret, osv). Demokratiet forventer for eksempel at ledere(altså politikere) skal gjøre … Les mere

Samfunnsfag – De folkevalgte

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 04.02.2012

En plass på stortinget: Anna Ljunggren 21 år yngste representant valg 2005 inn på stortinget. Hun jobber for en god og gratis skole. Stortinget: Norges nasjonalforsamling: Stortinget er Norges nasjonalforsamling med 169 representanter. Hvert enkelt fylke har et visst antall representanter, det er fordelingen av stemmer i hvert enkelt fylke som bestemmer hvilke partier som … Les mere

Samfunnsfag – Velferdsstat

Lastet opp i kategorien Samfunnsfag den 03.02.2012

FN har laget en regjering 1)      Materiell rikdom målt i brutto nasjonalprodukt (BNP). 2)      Helsetilstand målt i forventet levealder. 3)      Utdanning – antall som kan lese og skrive og antall som går på skole.   Vi lever i verdens beste land? -          20 000 barn bor i fattige hjem. -          2,6 % fattige i Norge. -          … Les mere