Geografi – Den demografiske overgangsmodellen

Lastet opp i kategorien Geografi den 03.02.2012

  Den demografiske overgangsmodellen er en beskrivelse på hva slags situasjon et bestemt land er i, modellen går fra fase 1 til fase 5, og hvor et bestemt land er, er avhengig av blant annet fødselsrate, dødsrate og befolkningsvekst.   De fem fasene i den demografiske overgangsmodell: Fase 1: fruktbarheten og dødligheten er høy, tallet … Les mere

Oppbyggingen av jorda: Jorda dannet for 4,6 mrd år siden Radius på 6400 km Innerst er det en kjerne bestående av tunge metaller (jern og nikkel) Ytre del av kjernen = flytende, indre delen = fast Utenfor kjernen er det en tykk kappe bestående av faste stoffer = mantelen Ytterste del av jordkula = jordskorpa. … Les mere

Geografi – Fag og verktøy

Lastet opp i kategorien Geografi den 31.01.2012

Hva er geografi? Geografi: gresk, jordbeskrivelse Handler om dannelsen og utbredelsen av natur- og menneskeskapte fenomener på jorda, sammenhengen mellom disse og årsaken til utbredelsen. Består av naturfaglig del og samfunnsfaglig del Naturgeografi: tar for seg det fysiske naturmiljøet på jorda. Samfunnsgeografi: tar for seg sammenhenger mellom naturressurser og næringsliv og spørsmål knyttet til matproduksjon, … Les mere