Notatene - Archive - Geografi

Geografi – Oppvelling

Lastet opp i kategorien Geografi den 10.02.2012

Oppvelling, også kaldt oppstrømning. Når en vind blåser over åpent hav, vil vannet trekke seg i vindretningen. Oppvelling er viktig for fiskebestanden i Norge. Oppvelling er en form for blanding av vannmasser som skjer utpå havet. Siden vannet på overflaten trekker seg mot vindretning, gir dette plass at bunnvannet som er næringsrikt, flyter opp til … Les mere

Geografi – V-dal, U-dal og elvevifte

Lastet opp i kategorien Geografi den 09.02.2012

V-dal: En V-dal kan vi kjennetegne ved at det er bratt stigning på hver side av elven. Altså tett med høydekurver. Det nederste området i dalen er veldig smalt, i forhold til en U-dal. En V-dal blir dannet ved at en elv eroderer i jorda, og blir dypere og dypere. Grunnen til at en slik … Les mere

Geografi – Vær, klima og globalisering

Lastet opp i kategorien Geografi den 09.02.2012

  Været er det vi opplever av temperatur, nedbør og vind på et bestemt sted til et bestemt tidspunkt. Klimaet er et mål for de gjennomsnittlige værforholdene over en lengre periode. Vær og klimaforhold varierer fra sted til sted I ørkenområder kan temperaturen komme opp i 50 C mens det kan i Sibir eller Antarktis … Les mere

Geografi – Ressurser og bosetning

Lastet opp i kategorien Geografi den 08.02.2012

Først vil jeg begynne med å fortelle hva en ressurs er, og hvordan det kobler seg til bosetningen i Norge i dag. En ressurs er noe som finnes i naturen som tilfredstiller menneskelig behov, så en grei måte å vite hva ressurs er er at hvis det man finner i naturen, hvis mennesker ikke kan … Les mere

Ressurser -         En ressurs er en forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov, men er ikke en ressurs før mennesket er i stand til å ta det i bruk. -         F. Eks: I bronsealderen visste ingen hva jern kunne brukes til, da var den ikke en ressurs. Men i dag vet vi hva vi … Les mere

Geografi – Ressurser og bærekraftig utvikling

Lastet opp i kategorien Geografi den 04.02.2012

Ressurs: En ressurs er en forekomst i naturen som kan tilfredsstille menneskelige behov. Fornybare ressurser: Dette her er ressurser som er helt fornybare, uansett hvor mye vi bruker av dem. Eksempler på fornybare ressurser er solenergi, tidevannsenergi, vindenergi og det globale vannkretsløpet. Ikke fornybare ressurser: Dette er ressurser som blir dannet i et geologisk tidsperspektiv, … Les mere

Geografi – Kart

Lastet opp i kategorien Geografi den 04.02.2012

  Et kart er en forenklet og forminsket tegning av et sted slik det ser ut rett ovenfra. Målestokken på et kart er det samme som forholdet mellom en avstand på kartet og den tilsvarende avstand i terrenget. Hvis et kart har målestokk på 1: 10 000, vil de si at1 cmpå kartet tilsvarer10 000 … Les mere

Geografi – Jorda og landskapet

Lastet opp i kategorien Geografi den 04.02.2012

Jorda ble dannet for 4,6 milliarder år siden, den gang var jorda flytende masse som størknet litt etter litt. De tyngste stoffene sank ned til dypet, mens de som var lettere holdt seg på overflaten. – Jorda har en kjerne innerst som består av tunge metaller som jern og nikkel. Ytre delen av kjernen er … Les mere

Geografi – Bergarter

Lastet opp i kategorien Geografi den 04.02.2012

- Størkningsbergarter er dannet ved at smeltet steinmasse har størknet og blitt til fast stein -          Dagbergart er betegnelsen på bergarter som har størknet på jordoverflaten, enten på land eller på havbunnen. Basalt er navnet på den vanligste dagbergarten. -          Dypbergarter er bergarter som størkner nede i jordskorpa. -          Granitt er en vanlig dypbergart. Når … Les mere

Geografi – Jorda (Øvingsoppgaver m. svar)

Lastet opp i kategorien Geografi den 04.02.2012

Jordskorpen er et hardt tynt lag. Deretter finner vi mantelen den øvre delen av mantelen er veldig hard, og innerst finner vi kjernen. Litosfære er en plate som består av jordskorpa og de 100 øvre kilometerne av mantelen. Denne delen av mantelen er altså kjempehardt så det vil si at litosfæren er hard. Litosfæren dekker … Les mere