Rettslære – Arverett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 31.01.2012

Handler om hva som skal skje med eiendelene og forpliktelsene til en som er død. Eiendeler: alt han eier. Forpliktelser: økonomiske avtaler osv som gjeld   Regler vi skal bruke: -           arveloven av 3.mars 1972 -          Skifteloven (hvordan eiendelene skal fordeles) av 21. Februar 1930 -          Arveavgiftsloven av 19.juni 1964 Norsk rett kan arve på … Les mere

Rettslære – Familierett

Lastet opp i kategorien Rettslære den 28.01.2012

I Norge opererer vi med 2 samlivsformer: 1) Ekteskap – Samlivet er inngått etter reglene i ekteskapsloven. Juridiske problemer mellom ektefellene løses etter denne loven 2) Samboerskap – Et par flytter sammen uten å være gift og følger IKKE ekteskapsloven. Få regler som regulerer samboerskap Forlovelse: En slags avtale, gjensidig løfte om å et ekteskap … Les mere