Download PDF

Konsekvensen av oppdagelsen av Amerika:

 • Landbruksøkonomien :

–  Fører til nye varer rundt på kloden

Befolkningforflytninger og død:

 • Stor befolkningsnedgang i de amerikanske områdene, slavehandel.

Krigføring:

 • Oppdager at man kan lage kolonier
 • Finner gull og sølv
 • Kan dyrke

Handel og penger endrer økonomien:

 • Spanjolene finner sølvet i sør amerika
 • Krav på land, skaper et rike, øyer i middelhavet
 • Trenger penger for og kjøpe våpen
 • Sølvet skled fort ut til handelspartnere
 • Høye priser
 • Etablerer en egen koloni på filipinene (spania), drev handel med kina.

 

Det europeiske statsystemet vokser frem:

Den industrielle revulusjon:

Hva handles det i over atlanteren?

 • Det hvite gull, fra det indiske hav, kun de rike som kunne kjøpe dette.
 • Colombus planter sukkerrør på det nye vestindiske øyene.
 • Sukker og Tobakk er det man frakter først, etterhvert kommer også bomull.

Trekanthandelen over atlanterhavet:

-Karibiske øyer til england

-Sukker og rom

-England til Afrika

-Bomull, Tekstil og Salt

-Kysten i Afrika, i bytte mot slaver, ble sendt tilbake til Karibien

Slavehandelens Økonomi:

Knyttet til sukker, tobakk og bomullplantasjen

 • 8-15 millioner afrikanere som blir tvunget til og arbeide
 • Skapte marked for nye varer
 • Varene glidde lett inn i det nye handelsmønsteret

Slavehandelen en kilde til rikdom og kritikk:

 • Afrikanske sammenheng var det viktig og eie slaver og arbeidskraft
 • Europerne tok over slaver
 • Produsere sukker
 • Et annet menneskesyn på den tiden enn idag

1500-1775 Imperienes tid?

 • Eruopa er det nsjonalstaten som rykker frem
 • Asia står det kinesiske imperiet godt
 • Inida går noe tilbake
 • Nasjonalstaten regjerer i Europa
 • 2 verdensystemer som peker seg ut
 • Europeisk-Amerikansk med england i front
 • Et østasiatisk system med kina i front
 • 80 prosent av bearbeide varer foregår i Asia (starten på industriell revulusjon)

Møtested: Opiumhandel

 • Enlgand er narkotikabaron, dyrker i india. Selger det første skuddet ganske billig.
 • Skipper til Hong Kong og sør områdene i kina, skaper millioner av avhengige i kina.
 • Keiseren av Kina er motstander av denne handelene
 • England ville ikke betale med sølv for handel, Ønsket og betale med en annen vare. (eks: opium mot te)

Kina er nasjon av narkomane:

 • Midten av 1800 t.
 • Opiumkrigen
 • Mellom Storbritania og Kina
 • Stor ydmykelse for Kina

Det Europeiske Statssystemet ( 1500-1775)

 • Spania gjør krav på området, men får det ikke til
 • Spania lider flere krigsnederlag, lite industri
 • Høy inflasjon av sølvet, (får mindre for sølvet)
 • Frankrike og England, Krigførende nasjoner

-Stående hærstyrker:

 • Man er i konstankrig
 • Driver utstrakt beskatning, krever at det gjøres statlig. Som er underlagt kronen.
 • Kongen, kronen blir tvunget til og gå i dialog med de som driver med jordbruk for og forhandle så man kan få de unge ut i krig.
 • Offentig gjeld er nytt, staten tvinger seg til og sette seg igjeld for og drive disse krigene.

Storbritania, Hvordan skaffer staten seg inntekter?

 • Hjelp fra bankierer eller rike personer
 • Fikk en nasjonalbank
 • Protetstanter og jøder flyttet til england fra andre steder, (Europa)
 • Blir vikitige for oppbyggingen av bankvesenet

Via Handel og Lovverk!!!

 • Handelen gir kronen enorm store inntekter
 • Fikk store andeler av den handelen som foregikk ute
 • Laget noen lover som sikret at handelen ble engelsk
 • Kun engelske skip kunne frakte varer til og fra koloniene og england

Økonomiske nyvinniger:

 1. Bank og england

-Gjør det mulig for folk og sette inn pengene sine med sikkerhet

 • En trygghet så flere mennesker ville sette inn penger
 • Kunne få langtidslån og rentebærene gjeldsbrev
 1. Vis andel av overskuddet, via handel med bomull og diverse.

The east india company (EIC)

 • Alle indere ble tvunget til og betale skatt til england
 • Drev handel i det østindikse hav (aksjeselskap)
 • Bomull laget i india, blir flyttet over til de nye koloniene i Amerika.
 • East inda company bestemmer hva som skal dyrkes
 • Etablerer et handelsmonopol so ga staten inntekter og britene fortrinn
 • Et akskjesselskap som har hær
 • Kompaniet var overhode i inida frem til 1858
 • Erklærer india som en koloni
 • Kolonien england har i inda ble etalbert i 1858

Hva kjennetegner handelspolitikken?

 • Engelsk, Fransk og Nederlandsk

Merkantilismen:

 • En påført betegnelse i ettertid
 • Målet var en sterk statsmakt
 • Fortsette med krigføringen for og bli sterke selv
 • Tollmurer
 • Handelsrestriksjoner
 • Monopoler
 • Engstelig for og drive for mye import, redd for og miste alt sølvet
 • Vis noen vinner, så taper andre. Forestilte seg ikke økonomisk vekst med og handle for mye med andre. Så eksport var viktig.

Eksempel på Merkantilistisk Politikk:

 • 1707 en lov vedtatt begrenset import av bomullstekstiler fra india
 • Man hadde en kvote på hvor mye EIC kunne importere fra india til england etter 1707
 • Handelsmennene og fabrikkeiere  var med på og begrense kongens makt.
 • Frankrike hadde ganske lik politikk, gikk enda lenger. Forbudt og bære bomull som kom fra india.

Fra Historien til i dag

 • Subsidier gis til næringen, åpne subsidier, Skjulte Subsidier(Eks på hvordan staten gir skattelette til ulike næringer, eller vis man er tomatdyrker i norge får man billigere strøm)

Argumenter for subsider og kvoter.

For: ( for proteksjonisme)

Beskytter landbruknæring

 • Klare og stå på engen bein (serlvbergningsargumenter
 • Fremmer åpne landskap
 • Kortreist mat,miljøhensyn
 • Matsikkerhet
 • Arbeidsplasser(distriktpolitikk)

Argumenter for frihandel:

 • Skaper vekst og effektivitet
 • Manglende markeder, Hindrer “tvang”
 • Billigere varer
 • Variasjon, større utvalg av varer

Merkantilisme= proteksjonisme?

 • Handelsrestriksjoner
 • Landbruk er for proteksjonisme
 • Olje og eksport, for frihandel
 • Man skal sikre det landet man kjenner, være selvberget

Reaksjoner den gang, Adam Smith:

 • En skotsk moralfilosof og økonomisk teoretiker
 • Flink til og anlaysere
 • Forkjemper for frihandel
 • Han vi ha mer konkurranse og mindre innblanding av staten.
 • Han ønsket ikke og bli avbildet

Smith Formulerte en versjon:

 • Han ville begrenste statens regler, innblandinger og restriksjoner
 • En kritiker av merkantilismen
 • Taler sin egen konge i mot
 • Merkantilismen bygges ned etter hans død
 • Trodde at det var mulig og få til økonomisk vekst

Smitshs kritikk av merkantilismen:

 • Mindre markeder gir mindre spesialsiering, Han mening
 • Ulike land fordeler ting mellom seg
 • Opptatt av arbeidsfordeling, fra a til å for og produsere
 • Mindre konkurranse gir mindre innovasjon(Mening)
 • Var ikke opptatt av teknologisk utvikling
 • Kritiserer merkantilismen på alle hold
 • La etterspørselen komme til ordet,
 • Når staten har monopoler, beveger prisen seg vekk fra den naturlige prisen. Varer blir ufornuftig dyre. Hadde tilbud etter forespørsel og etterspørsel blitt bedre, vekk med statlige monopler.

Smiths verditeorier:

 • Dobbel verdikarakter, Bruksverdien av en vare, verdien er det du får ut av varen. Bytteverdi, utvekslingsforhold til andre varer eller penger
 • Smith var den første som skrev om disse teoriene

Hva er naturlig pris?

 • Det er den prisen som fungerer i et marked, der etterspørsel og tilbud balanserer hverdanre  optimalt.
 • Markedspris, det er prisen markedet er villig til og betale men som nødevndigvis ikke er riktig.
 • Han sier at korsiktig kan prisen på en vare være feil, eks om vinteren vil alle ha hansker om det er kaldt. Prisene går opp. For mange produsenter, prisen går ned. Den vil aldri være riktig i det langsiktige iforhold til pris.

Hvordan fastsette naturlig pris?

 1. Det er ikke alltid det som har høy bruksverdi som har den høyeste prisen (eks vann). Man kan ikke se på nytteverdien for se hva som er naturlig pris.
 2.  Kan vi se på produksjonsprossesen? Introduserer arbeidsverdi teorien. Adam smith skaper en hel skole av økonomi
 3. Mange aktører gjør produksjonskostenadene høyere, setter en pris ut ifra hele prosessen.

Sidespor om lønn: Hva forklarer lønn?

 • Lønn kan variere, hvor utsatt man er?
 • Handler ikke bare om timer, vanskelighetsgrad, tid og slit

Hva skal vi med staten i et slikt samfunn?

 • Noen få oppgaver skal staten ha sier han, men resten av markedet skal være fri