Notatene - Archive - Kriminalkunnskap

Kriminalkunnskap – del 2

Lastet opp i kategorien Kriminalkunnskap den 05.07.2014

Sedelighet Levekårsproblemer (kan selv ha vært misbrukt) Kontrollteori (føler seg annerledes, isolerer seg og har dermed mindre å tape) Stemplet – stigmatisering (andre innsatte og samfunnet) Grunnpilar – en har gjort opp for seg når straffen er sonet. Er det lett? avvik Forvaring – behandling – Tilbakefall mindre med behandling og oppfølgning(S 37) – straff … Les mere

Kriminalkunnskap – del 1

Lastet opp i kategorien Kriminalkunnskap den 05.07.2014

Studieplanen 2011-2012 Læringsutbytte: Økte kunnskaper om den straffedømte, kriminalitet og straff Emnet er delt inn i tre delemner: 1. Hva kjennetegner den straffedømte? 2. Hva er dagens kriminalitetsbilde? 3. Straff, kriminalpolitikk og samfunnssikkerhet Straff: Straff er en tilsiktet onde som staten tilføyer en lovovertreder gjennom frihetsberøvelse i hensikt om at lovovertrederen skal føle det som … Les mere