Notatene - Archive - Sosialpsykologi

Sosialpsykologi – Sosial påvirkning

Lastet opp i kategorien Psykologi | Sosialpsykologi den 17.05.2012

”Man is born free yet everywhere he is in chains.” – J.J. Rousseau   Definisjon: -          En prosess hvor holdninger og atferd av individer påvirkes av faktisk eller antatt nærvær av andre (Hogg & Vaughan, 2005) -          Sosialpsykologi: studiet av hvordan menneskers tanker, følelser og handlinger er påvirket av andre -          Sosialpsykologi = studiet av … Les mere

Psykologi – Selvet

Lastet opp i kategorien Psykologi | Sosialpsykologi den 17.05.2012

Selvet -          Det moderne selvet har mange flere fasetter enn før i tiden -          Har ført til en idé om at man må finne seg selv – identitetskrise osv. -          Det indre selv har blitt utvidet drastisk -          Vi endrer oss over tid, men har likevel en idé om en stabil, underliggende identitet – et … Les mere

Sosialpsykologi – Attribusjon

Lastet opp i kategorien Psykologi | Sosialpsykologi den 17.05.2012

Attribusjon Attribusjon = prosessen med å tilordne en årsak til vår egen eller andres atferd Heiders teori om mennesker som naive psykologer: ikke opptatt av de sanne årsakene til atferd, heller hvordan mennesker oppfatter og tolker det -          Siden vi føler at vår egen atferd motiveres av noe, prøver vi å finne ut hva motivene … Les mere

Kognisjon og sosialpsykologi -          Sosial kognisjon = kognitive strukturer og prosesser som påvirker og blir påvirket av sosial atferd -          På 1980-tallet ble det et stort fokus på sosial kognisjon -          Lært oss hvordan vi lagrer info om mennesker, hvordan dette påvirker vår interaksjon med dem + nye metoder for å forske på sosialpsykologi -          … Les mere