Notatene - Archive - Økonomi og administrasjon

Metode – overordnet perspektiv Mens kvantitative undersøkelser opererer med tall og størrelser, opererer kvantitative data med meninger. Meninger er i hovedsak formidlet via språk og handlinger. Enhver undersøkelse er basert på spørsmål. Før vi får svar på disse spørsmålene spekulerer vi, eller danner antakelser. De spørsmålene vi vil ha svar på må operasjonaliseres, dvs. at … Les mere

Den usynlige hånd: Et individ som handler til nytte for seg selv også indirekte handler til nytte for samfunnet eller kollektivet. Smith kalte dette prinsipp for den usynlige hånden (the invisible hand). Egeninteressen: Adam Smith påpekte at summen av de handlinger hver enkelt foretok i sine egne interesser, ville være til samfunnets beste.  Med andre … Les mere