Notatene - Archive - Markedsføring og ledelse 2

Consumer: The final user of a product. Not necessarily the same person that buys the product. End of the distributing channel. Costumer: the person that buys the good or service from a business Sampling: When a small group of people is researched to draw conclusions about the population as a whole. Product life cycle: A theory which predicts the … Les mere

Markedssegmentering:  Er å splitte markedet opp i grupper som består av mennesker med visse fellesstrekk. Å segmentere markedet er nødvendig fordi folk er forskjellige. Forbrukere har forskjellige ønsker, behov og interesser. Skrive en segmentering oppgave:  introdusere hva du skal ha, hva Markeds segmentering er osv. Når en bedriften har delt markedet inn i grupper med … Les mere

Mål: en ønsket tilstand på et bestemt fremtidig tidspunkt. Markedsmål fastsettes i forbindelse med at man utarbeider en markedsplan. Målene settes gjerne for ett år om gangen, det er mål for hva man ønsker å oppnå med markedsføringen det kommende året. vanlig å fastsette mål for salget (omsetningen) og for resultatet ( omsetningen etter at … Les mere

Maslows Behovspyramide: behov for selvrealisering(egenutvikling) , statusbehov (anerkjennelse), sosiale behov (kontant med andre), trygghets behov (beskyttelse) og fysiologiske behov (mat,drikke,søvn) Hva påvirker Forbrukeratferden: man regner med at følgende fire forhold er viktige for forbrukerne når de bestemmer seg for å kjøpe et produkt: Kulturelle forhold:Mennesker som tilhører forskjellige grupper, handler ulikt. Sosiale Forhold:Det har en … Les mere

Når bedriften skal lage en markedsplan, begynner den som regel med en situasjonsanalyse: Definisjon og presentasjon av hva som skal skje. Interne arbeidsbetingelser: personalet, økonomien, produkt og produksjon, markedsføringen, andre interne arbeidsbetingelser. Sterke sider, svake sider. Deretter Eksterne arbeidsbetingelser: markedet, konkurrenter, leverandører, distributør, det offentlige, samfunnet. Så demografi, økonomiske faktorer, politikk, kulturelle forhold, teknologiske forhold, … Les mere

Visjon: Det bedriften vil bli i fremtiden, forklares ofte ut fra en Visjon. Misjon forteller hvorfor bedriften eksisterer. Målet deres. Forretningside: Forteller hvorfor bedriften skal lykkes i praksis, og gjerne hvorfor man skal bli bedre enn konkurrentene. Med andre ord: hvordan bedriften skal oppnå sin visjon. Når man skal lage en god forretningside, kan vi … Les mere