Vilkår for tjenesten

Posted i kategorien Om notatene on the 12.01.2012
Download PDF

Om Notatenes tjenester

  • Notatene er en gratis tjeneste til bruk for studenter i videregående og høyere utdanning.
  • Vi endrer og forbedrer våre tjenester kontinuerlig.
  • Vi håper du vil like å bruke våre tjenester, men vi gir ingen konkrete løfter med hensyn til at de vil kunne utføre underverker for deg, eller at de er til å stole på, eller at de alltid er tilgjengelige.
  • Notatene er ikke ansvarlig for ting som kan skje med deg som følge av din bruk av våre tjenester. Uheldigvis har alle ting i livet en viss risiko. Vi mener at fordelene oppveier risikoen.

Om materialet

  • Notatene vil ikke kreve eierskap til noe materiale som tilhører deg. Det som tilhører deg, fortsetter å tilhøre deg.
  • Vi krever imidlertid at du gir oss en lisensrett/bruksrett til materialet som du plasserer hos oss, slik at vi kan oppbevare det, og gjøre det tilgjengelig for andre.
  • Innholdet i våre tjenester er som regel ikke vårt. Vi får ikke overvåket alt som kommer inn. Ikke bli overrasket dersom du ser noe du ikke liker. Du kan alltids fortelle oss om det, eller slutte å se.

Om ditt ansvar

  • Husk at når du benytter deg av våre tjenester, vil du være ansvarlig for dine egne handlinger og oppførsel. Du vil også være ansvarlig for ethvert materiale som du har sendt oss.
  • Det er ditt eget ansvar å passe på at notatene forholder seg til ditt pensum

Kontakt: post@notatene.com