Notatene - Archive - Språk

1. Direkte sitat Hvis du bruker en illustrasjon eller et sitat, skal du oppgi nøyaktig hvor i kildedokumentet de finnes (dvs. sidetall, i tillegg til forfatter og årstall) Eksempel på sitat: Du skriver i din egen tekst: «Å analysera vil seia å løysa opp heilskapen i ein tekst» sier Eiliv Vinje (1993, s. 29). I … Les mere

Språk – Spansk

Lastet opp i kategorien Språk den 09.02.2012

Spansk-talende land   Mexico, Guatemala, Honduras, Peru, Chile, Argentina, El Salvador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador, Rep Dominican, Espana Si= Ja No= Nei Quien= Hvem Quien es= Hvem er det? Es= Det er De donde eres?= Hvor er du fra? Soy de Norwegia= Jeg er fra Norge. De donde es?= Hvor kommer hun/han … Les mere