Download PDF

1. Direkte sitat

Hvis du bruker en illustrasjon eller et sitat, skal du oppgi nøyaktig hvor i kildedokumentet de finnes (dvs. sidetall, i tillegg til forfatter og årstall)

Eksempel på sitat: Du skriver i din egen tekst: “Å analysera vil seia å løysa opp heilskapen i ein tekst” sier Eiliv Vinje (1993, s. 29).

I litteraturlisten bakerst i oppgaven må du skrive følgende:

Vinje, E. Tekst og tolking. Oslo, Gyldendal, 1993.

2. Indirekte sitat
Hvis du ikke siterer direkte, men likevel refererer til noe du har funnet i en kilde, bør du også oppgi kilde.

Du skriver i teksten: Sosialisering er å tilpasse seg samfunnets skrevne og uskrevne regler (Haraldsen og Ryssevik, 2009).

I litteraturlisten bakerst i oppgaven må du skrive følgende:

Haraldsen, M. og J. Ryssevik. Fokus samfunnsfag. Oslo, Aschehoug, 2009

3. Internett
Dersom du henter kilden fra Internett, skal du henvise på følgende måte:

Du skriver i teksten: Isen i Arktis er på sitt tynneste siden målingene startet i 1979 (www.forskning.no,13.4.09)

I litteraturlisten bakerst i oppgaven må du skrive følgende: http://www.forskning.no/artikler/2009/april/216721. Isen i Arktis blir stadig tynnere. 13.4.09

Litteraturliste
Når du skriver en oppgave og bruker ulike kilder; bøker, avisartikler, internettsider eller annet, så skal du alltid oppgi hvilke kilder du har brukt ved å lage en litteraturliste bakerst i oppgaven din.

Det er mange ulike måter å lage litteraturlister på. Hensikten med dem er at det skal være lett å finne tilbake til kildene du har brukt. Litteraturlisten skal føres alfabetisk. Nedenfor finner du eksempler på hvordan du skal gjøre det i oppgaver på Ulsrud videregående skole.

Bøker Litteraturliste skrives etter følgende mal: Forfatter (Etternavn, Fornavn). Tittel. Sted, forlag, år.

Eksempler:

* Grieg, N. Veien frem: Artikler i utvalg. Oslo, Gyldendal, 1974.

* Haraldsen, M. og J. Ryssevik. Fokus samfunnsfag. Oslo, Aschehoug, 2009

* Vinje, E. Tekst og tolking. Oslo, Gyldendal, 1993.

Internett Internettadresse (url).Tittel. Navnet på nettstedet/nettsiden du har brukt. Datoen du har besøkt siden.

Eksempler: * http://www.forskning.no/artikler/2009/april/216721. Isen i Arktis blir stadig tynnere. 13.4.09

Språk – Spansk

Posted i kategorien Språk on the 09.02.2012
Download PDF


Spansk-talende land  
Mexico, Guatemala, Honduras, Peru, Chile, Argentina, El Salvador, Colombia, Venezuela, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Ecuador, Rep Dominican, Espana

Si= Ja
No= Nei

Quien= Hvem
Quien es= Hvem er det?
Es= Det er

De donde eres?= Hvor er du fra?
Soy de Norwegia= Jeg er fra Norge.

De donde es?= Hvor kommer hun/han fra?
Es de Norwegia= Hun/han kommer fra Norge

Verbet ”ser” (å være)

Yo soy= Jeg er
eres= du er
Usted es= De er
Él es= Han er
Ella es= Hun er
— es= Det er (I spansk så bruker man ikke ”DET”)

Nombre= Navn
Apellido= Etternavn
Ciudad= By
País= Land

Å snakke= Hablar
Å jobbe = Trabajar
Å studere= Estudiar
Å spille= Tocar
Å synge= Cantar

Å forstå= Comprender
Å spise = Comer
Å lære  = Aprender

Å skrive= Escribir
Å bo/leve= Vivir

Hola! De donde eres?
Soy de Arendal.
Quien es?
Es Javier.
De donde es?
Él es de Barcelona, adiós!

Hankjønns ord
Un libro= En bok
El libro = Boken (Bestemt form, Definidos)
Los libros= Bøkene (Bestemt form, indefindos)
Unos libros= Bøker
Hunkjønns ord
Una chica = en jente
La chica= jenten     (Bestemt form)
Las chicas= Jentene    (Bestemt form)
Unas chicas= Jenter

PÅ/I= En
FRA/OM/I/TIL= De

YRKER:
cantante= sanger
futbolista= fotballspiller
secretara= sekretær
boxeador= bokser
piloto= pilot
medico= lege
empleado= Vaskemann
periodista= Journalist
cajero= Kassemann
camarero= servitør
emfermaro= Sykepleier
capitan= Kaptein
marinero= Sjømann
abogado= advokat

Que quires ser? = Hva vil du bli?
Quiero ser….= Jeg vil bli

Que Haces? = Hva gjør du?
Uregelrett
Yo Hago
Tu Haces
el/ella/usted hace

-O endelser….Hankjønn
-A endelser….Hunkjønn
-E endelser….Begge to
-Ista endelser ..Begge to

FLERTALL

-ar endelser:

Vi snakker= Hablamos= -amos endelse
Dere snakker= Hablais= -ais endelse
de, dere snakker= Hablan= -an endelse

-er endelser:
Vi forstår= compredemos = -emos endelse
Dere forstår=  Compredeis= -eis endelse
de, dere forstår= Comprenden= -en endelse

-ir endelser:

vi bor= vivimos= -imos endelse
dere bor= vivis= -is endelse
de, dere bor= viven= -en endelse

VI= Nosotros(M) –as(F)
DERE/DE= Vosotros(M) –as(F)
DERE= Ustedes
De(gutter)= Ellos
De(jenter)=Ellas

Verbet ”ser”(være)
soy= jeg er
eres= du er
es= han/hun/de/den/det er

somos= vi er
sois= dere er
son= de/dere er

?Cuantes anos tienes?= Hvor gammel er du?

Tengo dieciseis(16) anos..= Jeg er seksten år.

Tener= å ha

Tengo
Tienes
Tiene
Tienemos
Tieneis
Tienen
Hacer= a gjøre
leer= å lese
escribir= å skrive
ser= å være

La familia
Padres= foreldre
Padre = far
Madre= mor
Hijo/a= sønn/ datter
hermanos= søsken
hermano/a= bror/ søster
abuelo/a= bestefar/ bestemor
tio/a= onkel/ tante
primo/a= fetter/ kusine
sobrino/a= nevø / niese
nieto/a= barnebarn(gutt) / barnebarn(jente)
marido= mann
mujer= kone

?Como es tu familia? = hvor mange er dere i din familie?
En mi familia somos seis personas= I min familie er det 6 personer.

Eiendomspronomen:

Entall
mi amigo/a : vennen min
tu amigo/a : vennen din
su amigo/a : vennen hans, hennes, sin, deres

Flertall
mis amigos/as : mine venner
tus amigos/as : dine venner
sus amigos/as : vennene hans, hennes, sine, deres

Adjektiv:

grande= stor
intersante= interessant
bonito= vakker
pequeNo= liten
divertido= morsom
humedo= fuktig/ våt
colorido= fargerik
verde= grønn
Azul= blå
siniestro= skummel
peligroso= farlig
animado= livlig
misterioso= mysterisk
injusto= urettferdig
delicioso= deilig

Agradable= hyggelig
excitante= spennende
instructivo= lærerik
Ruidoso= bråkete
ecologica= økologisk
loco= gal
hermoso= vakker
fantastico= fantastisk
generoso= sjenerøs
alto= høy

Bajo= lav

Grande= Stor
pequeno = liten
inteligente= smart
tonto/estupido= dum
facil= lett
dificil= vanskelig
O-endelser passer for hankjønn
E-endelser passer for hunkjønn og hankjønn
Andre endelser passer for begge to

Hankjønn:
Entall
un chico rubino = en lys gutt
un chico joven  = en ung gutt
Flertall
Chicos rubios = lyse gutter
Chicos jovenes= unge gutter
Hunkjønn:
Entall
Una chica rubina = en lys jente
Una chica joven = en ung jente
Flertall
Chicas rubias = lyse jenter
Chicas jovenes= unge jenter

COMPARATIVO
MASàmer, -ere( høyere )

Queà enn ( lavere enn )

Soy MAS alto QUE AbdiàJeg er høyERE ENN Abdi

SUPERLATIV

El Masà mest, -est(høyest)

Soy el mas altso
feo= stygg
redondo= rund
popular= populær

de la clase.


ESTAR= Å VÆRE, LIGGE

”Ser” verbet blir brukt på egenskaper(langvarig tilstand:eks flink)
”Estar” verbet blir brukt tilstand(kortvarig tilstand: eks sliten)’

”Estar” blir også brukt på beliggenhet( Bøler ligger i Oslo)

Estoy= Jeg er
Estas= Du er
Esta = Han/Hun/Den er
Estamos= Vi er
Estais= De er
Estan= De/dere er

Gloser:
El aeropuerto= Flyplassen
El avión= Flyet
El parque = Parken
Las flores= blomster
El árbol= trær
La autopista= motorveien
El coche=
El estadio= stadioen
El río = elven
La gente= folk
La catedral= Kirke
La iglesia= kirke
La estación de tren= togstasjon
El museo= museum
El supermercado= supermarket
la fabrica= fabrikk
La farmacia= apotek
La universidad= universitet
La escuela= skolen
La biblioteca= biblioteket
La oficina de correos= postkontor<
El teatro= teater
La calle= gate
La plaza= plassen
El metro= tbane
El puente= bro
El autobús= buss
El restaurante= resturant
El banco= bank
La cara= hus
La cine= Kino                               Aquí= her
El barrio= bydel                            Alli= der
Menundo= ofte
siempre= alltid                             Hay=  det finnes
O = Eller   Y= Og                         Tiendas= butikker

IR – verbet
IR = Å DRA, GÅ, KOMME
VERBET SKAL IKKE BLANDER MED ENDELSEN –IR.

Voy = Jeg drar/går
Vas = Du drar/går
Va = Han/hun/de/den/det drar/går
Vamos = vi drar/ går
Vais = Dere drar/går
Van = De drar/går

Preposisjoner
EN = PÅ/I
DE = FRA/OM/I/TIL/AV
CON = MED
A = TIL
ENFRENTE DE = FORAN
AL LADO DE = VED SIDEN AV
DETRAS DE = BAK

Adverb
CERCA = NÆR
LEJOS = LANGT BORTE
AQUI = HER
ALLI = DER
JUSTO = RETT

A + EL = AL
De + EL = DEL

?Adonde va? = Hvor skal han/hun?
Va a la escuela = Han/hun går til skolen
Va al resturante(a og el blir slått sammen)=han/hun går til resturanten

Skolen

Asignatura/materia = fag

La clase= klasserom
La profersora= lærer
Los alumnos= elever
La prueba= prøve
Los deberes= lekser
Las tareas= oppgaver

Los ejercicios= øvelser

Entregas= innlevering
Traducciones= oversettelser
Notas= karakterer/notater

Recreo= storefri
Pause= friminutt
Examen= Eksamen

Ausencia= fravær
Fuga= skulk
observasion= anmerkning
ban-o= toalett
Patio= skolegård
Pizarra= tavle

Klokka
?Que hora es? = hva er klokka?
Es la una = Klokka er ett
Son las dos= Klokka er to
Son las tres y quarto= klokka er kvart over 3
Son las tres u cinco= klokka er fem over 3
Son las cuatro y media= klokka er halv 5.
Son las seis menos cuarto (klokka er minus kvarter på seks)= klokka er kvart på seks.

De la man’ana= om morra’n
De la tarde= på ettermiddagen
De la noche= på kvelden

?A que hora? = når, på hvilket klokkeslett
?A que hora empieza la clase? = Når starter klassen?
-A las son las diez menos diez= Den starter 10 på 10.
?A que hora almuerzas? = når har dere friminutt?
A las 11.30
A la 13.00

Dager
Lunes= mandag
Martes= tirsdag
Miercoles= onsdag
jueves= torsdag
viernes= fredag
sabado= lørdag
domingo= søndag

Måneder

Enero= januar

Febrero= februar
marzo= mars
abril= april

Mayo= mai
junio= juni
julio= juli
agosto= august
septiembre= september
octubre= oktober
noviembre= november
diciembre= desember

Eks: Es el 12 de febrero.

?Cuando es tu cumpleaños?= Når er din bursdag.
Mi cumpleaños es el 13 de febrero = jeg har bursdag 13 februar