Notatene - Archive - Vekterkurs

Vekterkurs – Del 3

Lastet opp i kategorien Vekterkurs den 07.02.2012

JUS Straffeloven: Den som bryter en lov § 350; Ordensforstyrrelse = Straffen man kan få er bøter eller fengsel inntil 3 måneder.   § 384; Slagsmål = Som straff kan man få bøter og fengsel inntil 6 måneder. § 48; nødverge = Man kan benytte nødverge paragrafen § 48. Hvis en kar blir angrepet, rett … Les mere