Vekterkurs – Del 3

Posted i kategorien Vekterkurs on the 07.02.2012
Download PDF

JUS

Straffeloven: Den som bryter en lov

§ 350; Ordensforstyrrelse =

Straffen man kan få er bøter eller fengsel inntil 3 måneder.

 

§ 384; Slagsmål =

Som straff kan man få bøter og fengsel inntil 6 måneder.

§ 48; nødverge = Man kan benytte nødverge paragrafen § 48. Hvis en kar blir angrepet, rett mot urett. Hvordan skal vi tolke et slagsmål? Vold? Vakten kan stå i retten å forklare seg til retten.

 

§ 391; Naskeri =

–        Naskeri dømmes mildere enn tyveri.

–        Straffen man kan få er bøter, fengsel eller begge deler.

–        Det er ikke lov til å pågripe, kun hvis vedkommende prøver å stikke av.

–        Hvis du sniker på bussen, t-bane, trikken så er det naskeri.

–        Naskeri på 90-tallet hadde 3 måneders fengsel.

 

Straffeloven: De som pågriper en lovbryter

§ 171; Enhver person kan pågripes på fersk gjerning eller spor så fremt handlingen kan gi mer enn 6 måneder fengsel.

§ 173; En hver person kan pågripes på fersk gjerning eller spor så fremst han ikke avstår fra handlingen.

–        § Skadeverk = ; Straffen man kan få er bøter, fengsel i 1 år.

–        § Grovt skadeverk = ; Straffen man kan gi er bøter, fengsel i 5 år

F. Eks: Pisser på et kjøpesenter, og skriver Kent <3 tone.. og bak står vekteren.. Også går han tilbake og visker det bort: Har han gjort noe skadeverk? Nei, for det er borte. Han kan bli bortvist fra senteret.  (Simpel skadeverk) Kan få bøter eller 1 års fengsel.  Vakten har rett til å pågripe.

 

Proporsjonalprinsippet =

–        En kar går inn på kiwi, smatter litt på druene. Plutselig ser han vakten! Karen går fort mot kassa og blir nervøs. Vakten følger etter med høyere fart. Karen løper ut og blir truffet av en bil.  Dagen etter har VG lagt ut et innslag: En mann ble jaget til døden av en vakt og påkjørt etter å ha stjålet druer fra Kiwi. (Det er proporsjonalprinsippet).

–        Med engang utfallet blir tragisk begynner folk og tenkte på proporsjonalprinsippet.

–        Mageleie er en teknikk som ikke er tillat i Norge lenger.

Simpel:

–         Bøter eller fengsel i 1 år

Grov:

–        Bøter eller fengsel i 5 år

Nødvendighetsregelen =

Hvis vi sitter på et ute sted, sammen med en kjæreste. Hun er lei for at typen blir flørtet med og omvendt. Hun ender opp med å slå til typen og han er dritta, tar tak i dama og slår til henne. Hun treffer hodet sitt og blør. Han velger å løpe ut. Vekterne bestemmer seg for å pågripe mannen.

 

(Ordensmakten er politiet, de skal helst pågripe folk som utfører brudd)

 

Nødverge: (rett mot urett) – Svare med samme mynt.  Når du forsvarer andres liv mot vold etc.

–        Når vi skal forsvare oss er det noe som heter 1-5 sekunder (Ergo), det kalles impulsiv.

–        Ergo, du kan ende opp med å bli dømt for at du har klasket til en kar, du dømmes for at du bruker alt for mye makt.

–        5- 15 sekunder kalles reaksjon. Alt som er over 15 sekunder er hevn.

–        Det er ikke lov og utøve makt mer enn 1 og ½ gang makt.

–        En person yter 75 % makt i en trusselsituasjon, kan trene seg opp til 85% makt. Mike Tyson er den eneste personen som kan yte 92 %. Personer som yter ADHD, amfetamin, Down syndrom yter 95 %.

 

Nødrett: (Rett mot rett) – Du har rett til å bryte deg inn i ei hytte, hvis kompisen din er skadet og du trenger hjelp.

Eiendomsretten/Eierbeføyelser:

–        Selvtekt, når du foretar deg noe for å gjenopprette en bagatellmessig regelrett tilstand.

–        Selvtekt er mild makt.

?

  • Hjemmel: Tillatelse til. (I følge loven)
  • Ergo:
  • Redusere aggresjon:- Kontrollere hendelsen
  • Eierbeføyelser:
  • Uaktsomhandling:
  • Aktsomhet:

 

Adjektivet straffbarhetsvilkår:

–        Kan ikke dømmes uten lov, det vil si at du skal ha brutt en lov for å dømmes.

–        Uetisk handling er hvis du sniker i en kø.

 

Subjektive straffbarhetsvilkår:

–        Alder, personen må være 15 år oppover, kan ikke dømmes hvis du er under 15 år.

–        Tilregnelig eller ikke (eks, Breivik saken)

–        Bevist handling

Så har vi en 4 punkts samlingsplan;

 

Når vi er på jobb, skal vi tenkte på (vitne til en hendelse). 

1)     Er det kriminelt, det jeg er vitne til?(Hvis nei, gå videre med livene deres) & (hvis ja, gå til punkt 2)

2)     Hvilke arbeidsverktøy kan jeg benytte? Paragraf § 171, 173, 178 osv.

3)     Proporsjonalprinsippet (Den inngripen skal stå i forhold til punkt 1). Hva slags handling har han gjort?

4)     Nødvendighetsregelen (Er det nødvendige å stoppe fysisk gjerningsmann)

 

 

Hendelses rapport:

– Inneholder; Dato, sted, klokkeslett, hvem, hva, resultat,

– Vitne til hendelsen.

– Hva som har skjedd.

– Signatur.

(Viktig å ha en hendelses rapport: Det har skjedd en hendelse for 4 måneder siden, så kan du se tilbake til det å forklare det til en betjent. Eventuelt hvis du har blitt anmeldt av vedkommende som har blitt lagt ned på bakken av vekterne).

EKS: 1

SKREVET TID: 02.25

Hvis vi skal skrive en rapport: Fikk melding om bråk på dansegulvet. Person “A“ ble lagt i gulvet av Petter som er da vakt. Og personen “B“ ble dyttet opp mot vegg, han roet seg ned. Person“ A“ ytet motstand det ble et vasketak fikk hjelp av Roar og fikk satt på håndjern. Person A blødde neseblod, førstehjelpskrinn hentet og politiet tilkalt. Ankom 02:35

Finner politiet mange spørsmålstegn i rapporten? Så sitter dere med masse spørsmål. Gå nøye gjennom rapporten.

(Hvorfor, hva, hvor? Alt må forklares) Teknikker som ble brukt?

 

Vaktjournal:

–        Hvem jobbet, dato, tid, arbeidsoppgaver utført, signatur, kontroller

–        Stenging utført brannrutiner, toalettkontroll,

–        Mye folk, lite hendelser, se rapport.

 

Brann

–        Hvor sette opp slukkeutstyr: Restauranter, hoteller, moteller, sykehusene, skoler, Senteret,

–        Hvor sette opp brannsentral: U

–        Hvilken brannvarsling:

–        Evakueringsplan:

–        Gjør rede for hva du mener eller tenker om branninstruktør:

Egenkontroll: Fordi brannvesenet ikke har ressurser nok, så de tar bare stikkontroller.

–        Blir sjekket 1 gang per år. (minst)

–        Operasjonsplan

–        I kontrollen ligger det en opplæringsplan.

–        Kontroll av teknisk installasjon; Brannvarselsystem, Nødlys, slukkeutstyr, brannteppe, brannslange,

–        Dokumentasjon

–        Hvem som er ansvarlig leder?

–        Kartoversikt, rømningsveier og brannslukningsapparater skal være avmerka

–        Tekniske utstyr: Automatiske slukke anlegg; sprinkelanlegg, kullsyre anlegg(Den kveler luften), Argonite (Den kveler også lufta)(Er 100% miljøvennlig)

–        To type detektorer: Varme og røyken suges inn i en evalueringsenhet via et rørsystem.

–        Aspirasjonsanlegg; Branndeteksjonssystem, der røyken suges inn i en evalueringsenhet via et rørsystem.

–        Branntrekanten: Oksygen, brennbare materialer, Varme.