Notatene - Archive - Biologi 2

Biologi – Hjernen og nervesystemet

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 11.04.2012

Nevroner Tre typer -          Sensorisk nervecelle: transporterer meldinger fra sanseorganer til ryggmarg og hjerne -          Motorisk nervecelle: transporterer meldinger fra hjerne og ryggmarg til muskler og kjertler -          Internevron: forbindelser i nervesystemet mellom andre nerveceller -          Overfører signaler ved hjelp av elektriske impulser og kjemiske stoffer -          Finnes i hjernen, ryggmargen og det perifere nervesystemet … Les mere

Biologi 2 – Genetikk

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 07.02.2012

Gen er et avgrenset område av et kromsom som inneholder oppskriften på et funksjonelt produkt, ofte protein men også mRNA, tRNA.  Genet har et bestemt plass på kromosomet som kalles genets lokus. Hos to homologe kromosomer (kromosomer fra hver av foreldre som inneholder de samme genparene) har ett genpar ( genvarianter, allel, fra hvert sitt … Les mere

Biologi 2 – Fotosyntesen

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 07.02.2012

Foregår i kloroplasten hos plantene. Plantene omdanner lysenergi til kjemisk energi.             I lysreaksjonen blir lysenergien bundet som kjemiskenergi i form av NADPH og ATP.             I mørkereaksjonen blir CO2 fiksert til glukose ved hjelp av NADPH og ATP. Reaksjonsligning: 6CO2 + 12 H2O – C6H12O6 + 6H2= + 6CO2 Lyset består av fotoner. Blått … Les mere

Biologi 2 – Cellens livssyklus og proteiner

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 07.02.2012

  Oppbygning av DNA-molekylet Et nukleotid består av deoksyribose, et fosfation og en nitrogenbase (enten adenin, tymin, cytosin eller guanin). Disse nukleotidene er bundet til hverandre med kovalente bindinger (mellom deoksyribosene) og danner DNA-tråd. To DNA-tråder går sammen og danner en dobbelspiral kalt dobbelheliks (DNA-molekylet). Nitrogenbasene i begge trådene peker inn mot sentrum av molekylet. … Les mere

Biologi 2 – Kretsløpet til karbon og nitrogen

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 07.02.2012

Karbonets kretsløp Karbonsyklusen er endeløs krets hvor fotosyntesen omgjør uorganisk karbon til organisk, og celleånding omgjør organisk karbon til uorganisk, osv. Uorganisk karbon (for det meste CO2) er energifattig og stabilt i miljøet, mens organisk karbon (alle levende organismer og fossilt brensel) er energirikt og ustabilt. Man tilfører energi til uorganisk karbon for å lage … Les mere

Biologi – Vekst og utvikling hos planter

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

Vekst: -         Skyldes nedbryting av oppslagsnæring som ligger rundt embryoet i frøet -         Kan også skyldes økning i tørrstoff(den mengden plantestoff som er igjen når planten har tørket ut) -         En ytre påvirkning vil føre til en respons(reaksjon på cellenivå) i planten Frøspiring: -         Frøet er en egen formeringsenhet som består av et frøskall, et … Les mere

Biologi – Transportsystemer i planter og dyr

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

Transport: Vann: -         Består av ett oksygenatom og to hydrogenatomer -         Oksygen er et elektronegativt atom, det vil si at det trekker mer på elektronene enn mange andre atomer -         Har det vi kaller en polar kovalent binding; dvs. En svak positiv ladning rundt hydrogenatomene og en svak negativ ladning rundt oksygenatomet   Transportsystemer i … Les mere

Biologi 2 – Stoffkretsløp og energistrøm

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 04.02.2012

Nitrifisering: Noen aerobe bakterier omdanner NH4+ til nitrittioner, NO2-, mens andre aerobe bakterier omdanner NO2- videre til nitrationer, N03-. Denitrifisering: Under anaerobe forhold skaffer noen bakterier seg oksygen til sin celleånding ved å spalte nitrationer til oksygengass,O2, og nitrogengass, N2. Det organiske materialet som produsentene lager per år ved fotosyntese, kalles for primærproduksjonen. Den totale … Les mere

Biologi 2 – Vårt sårbare naturmiljø

Lastet opp i kategorien Biologi 2 den 04.02.2012

De alvorligste menneskeskapte miljøfaktorene er: * Globale endringer * Forurensning og miljøgifter * Overbeskatning av arter * Arealforbruk gjennom oppsplitting og ødeleggelse av leveområder * Innføring av fremmende arter Tiltak som kan redusere utslippene av klimagasser: * Elektrifisere olje- og gassplattformene * Utvikle ny teknologi * Utvikle og etablere CO2 – frie gasskraftverk * Energisparende … Les mere

Biologi – Kommunikasjonssystemer i mennesket

Lastet opp i kategorien Biologi | Biologi 2 den 04.02.2012

Nervesystemet: -          Består av to hoveddeler: Sentralnervesystemet og det perifere nervesystemet -          Sentralnervesystemet: Hjernen og ryggmargen -          Det perifere nervesystemet: Alle nervene utenfor sentralnervesystemet -          Gliaceller: * Celler som nervesystemet har. * Inneholder myelin * Støtter og beskytter nervecellene og sørger for at nervecellene får rikelig med næringsstoffer. * Virker elektrisk isolerende slik at Na+ … Les mere