Fysikk – Newtons lover

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

Massetetthet:

 • En stoffkonstant

 • 1 liter vann har like mye massetetthet som 5 liter vann

 • Varierer med temperaturen

Tyngde og masse:

 • masse = kg

 • tyngde = m * tyngdeakselerasjonen

Kraft:

 • Kan forandre fart og formen på en gjenstand

Vektorer:

 • Har både absoluttverdi og retning

 • Eks: fart og kraft

Krefter:

 • Når en gjenstand er i ro, er vektorsummen av kreftene null

 • Krefter opptrer alltid parvis

 • For et legeme i fritt fall vil normalkraften være 0.

Newton:

 • 1N = 1kg *m/s^2

Newtons lover:

 1. Når summen av alle kreftene som virker på en gjenstand er lik 0, så er gjenstanden i ro eller i en rettlinjet bevegelse med konstant fart

 2. F = m*a

 3. Når to gjenstander virker på hverandre med krefter, er kreftene like store og motsatt retter. Kreftene virker langs samme rette linje, og på hver sin gjenstand.

Formler:

 • p = m/v

Fysikk – Bevegelse, fart og akselerasjon

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

Fartsformelen:

 • v = s/t

 • Bare ved konstant fart

 • Areal kan brukes til å finnes strekningen, bare dersom farten er konstant

 • tiden langs x – aksen, mens farten langs y – aksen

Momentanfart:

 • Derivere funksjonen, og deretter inn x`en som man vil finne

Akselerasjonen:

 • Farten vil alltid variere, slik at når vi skal finne akselerasjonen, så finner vi gjennomsnittsakselerasjonen

 • En gjenstand har konstant akselerasjonen når gjennomsnittsakselerasjonen er like stor hele tiden

Bevegelsesformlene:

 • Lage tidløs formel:

 • Har t= på fartsformelen

 • Putte inn veiformel 1 istedenfor t.

 • Multipliserer med 2a på begge sider

Fritt fall:

 • En gjenstand faller fritt når den bare er påvirket av tyngdekraften

 • Alle gjenstander som faller fritt på samme sted, faller med samme akselerasjon

Formler:

 • v = v(0) + at

 • s = 1/2(v(0) + v)t

 • s = v(0)t + 1/2at^2

 • v^2 = v(0)^2 + 2as

Fysikk – Fysikk og teknologi

Posted i kategorien Fysikk on the 04.02.2012
Download PDF

Ledere:

 • Leder strøm ganske bra. Eks: sølv og kobber.
 • Resistansen øker når temperaturen øker 

Halvledere:

 • Stoffer som ikke er gode elektriske ledere, men kan lede godt under visse omstendigheter.
 • Resistansen minker når temperaturen øker.
 • Eks: Silisium 

Isolatorer:

 • Materialer som leder strøm veldig dårlig, eksempel er glass og plast.
 • Resistansen minker når temperaturen øker. 

Doping av halvledere:

 • Vi doper halvlederen når vi erstatter enkelte atomer med fremmede atomer. Den kan da få helt spesielle egenskaper

 

Diode:

 • En diode leder strøm i bare en retning.
 • I lederetningen er resistansen lav.
 • I sperreretningen er resistansen svært høy

 

Transistor:

 • Mest brukte oppfinnelsene idag
 • Har to grunnleggende virkemåter, som bryter og som forsterker

 

Digital fotografering:

 • Lysdetektoren i et digitalkamera er et rutenett av små fotodioder som kalles for en CCD – brikke

 

Moderne sensor:

 • En sensor er et instrument som frambringer et elektrisk signal som følge av en ytre stimulering
 • De ytre stimuleringene kan f. Eks være temperatur, lys, lyd eller trykk