Notatene - Archive - Fysikk

Naturfag – Stråling og radioaktivitet

Lastet opp i kategorien Fysikk | Naturfag den 17.02.2012

Stråling er energi som sendes ut fra en strålingskilde i form av bølger eller partikler. Regnes i Hz = 1/s (s=sekund).  Eksempel: en kork er på toppen av en bølge  15/10s =1,5/1s = 1,5 1/s  = 1,5 s-1 = 1,5 Hz. Bølgelengde: En bølgelengde er avstanden mellom to bølgetopper. Foton : er lys som er … Les mere

Fysikk – Notater til eksamen

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

      Fartsformelen: V = s/t Bare ved konstant fart Areal kan brukes til å finnes strekningen, bare dersom farten er konstant tiden langs x – aksen, mens farten langs y – aksen Momentanfart: Derivere funksjonen, og deretter inn x`en som man vil finne Akselerasjonen: Farten vil alltid variere, slik at når vi skal … Les mere

Fysikk – Elektrisitet

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

+/-  En gjenstand som er negativ ladd, har overskudd av elektroner En gjenstand som er positiv ladd, har underskudd av elektroner Bevaringsloven for elektrisk ladning Elektrisk ladning kan verken skapes eller forsvinnes Summen av ladningen er bevart i alle fysiske prosesser Elektrisk strøm: Transportert ladning per tid Målt i A Spenning: Arbeid per ladning Målt … Les mere

Fysikk – Astrofysikk

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

HR – diagram: Et hjelpemiddel til å forstå hvordan stjerner utvikler seg Plassert på grunnlag av overflate temperaturen og den utstrålte effekten Mesteparten av stjernene er plassert langs hovedserien Stjernefødsel: Får en tåke som kommer av stor tetthet på ett sted Hvis denne tåken etter hvert blir større og får stor nok masse Etter noen … Les mere

Fysikk – Kjernefysikk

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

Isotop/isotope atomer: Atomer av samme grunnstoff har samme antall protoner, men hos noen vil nøytrontallet variere. Et slikt atom er et isotop. Eks jod Atommasseenheten u = 1,66*10^-27 Må av og til finne masser i fysikktabellen i dette kapitlet Bindingsenergi: Den minste energien som er nødvendig for å frigjøre et nukleon fra en atomkjerne Ioniseringsenergi: … Les mere

Fysikk – Bølger, lyd og lys

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

Svingninger: En periodisk bevegelse mellom to ytterstillinger Likevektstilling: Der loddet er når det er i ro Amplituden: Det høyeste positive utslaget Frekvens: Antall svingninger per tid. En høy frekvens svarer til en liten periode Resonans: Når et svingesystem blir påvirker av en periodisk kraft med samme frekvens som systemets egenfrekvens, blir det resonans. Bølger: Svingninger som brer seg i et stoff. Bølger er … Les mere

Fysikk – Termofysikk

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

Trykk: Måles i pascal, Pa Trykker inn en tegnestift, virker retning i begge veier Gasstrykk skyldes av at molekylene støter mot veggen i beholderen Indre energi: Den indre energien av et stoff, er summen av den indre kinetiske energien og den indre potensielle energien Kinetiske energien er knyttet til temperaturen, = termisk energi Bruken av … Les mere

Fysikk – Mekanisk energi

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

 Energi: Kan ikke skapes, kan ikke forsvinne Kan bare omformes eller overføres Den totale energien er bevart i alle fysiske prosesser som vi kjenner til Arbeid generelt: Når kraft og vei ikke har samme retning, så må vi ta hensyn til vinkelen mellom forflytningen og kraften Når vinkel = 0, har kraft og vei samme … Les mere

Fysikk – Atomfysikk

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

Spektrum Man får et spektrum ved å f. Eks sende hvitt sollys inn på en CD – plate Emisjonslinjer og absorpsjonslinjer: Et grunnstoff som kan sende ut lys med en viss lengde, kan også absorbere lys med den samme bølgelengden Et spektrum av lyse emisjonslinjer kaller vi for et emisjonspektrum Mørke linjer i et sammenhengende … Les mere

Fysikk – Bevegelse (med eksempler)

Lastet opp i kategorien Fysikk den 04.02.2012

1C) Sekund- Tiden der et bestemt talls svingninger i en bestemt stråling fa cesiumatomet Cs-133.   Meter- Den strekningen lyset beveger seg i et tomt rom i løpet av et bestemt talls brøkdel av et tall.   Usikkerhet: Hvis man F. eks er 172cm høy er man mellom 171,5 og 172,5 cm. Usikkerheten skriver man … Les mere