Notatene - Archive - Examen philosophicum

Ex phil – David Hume

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

 -          Skotsk filosof fra Edinburgh -          En hovedforsvarer for empirisme (motsatt av rasjonalisme) Empirisme: All kunnskap basert på erfaring, ikke rasjonalitet alene Locke, Berkley er andre empiristiske filosofer Har Descartes som utgangspunkt à bevisstheten (Descartes ser på den som noe aktivt, Hume ser på den som en beholder)   Han kan også leses i lys … Les mere

Ex phil – Charles Fried

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

Deontologisk etikk – ”læren om det som bør være” // motsatt av utilitarisme   -          I utilitarismen er det rette en funksjon av det gode (er det galt å lyve? à kommer an på) -          I deontologisk etikk fremmer ikke det rette nødvendigvis det gode – ”det rette har forrang for det gode” (er det … Les mere

Ex phil – Aristoteles

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 03.12.2012

 Aristoteles undersøker alltid områder på følgende måte: -          Vitenskapelig kunnskap Hva er X? Hva gjør X mulig?  à hvordan oppstår vitenskapelig kunnskap? Hva er poenget med X? Hvem har X? -          Vitenskapelig kunnskap oppstår ved sansing (se, høre, smake…) à minne (bilde, forestilling) à erfaring àbekrefte/avkrefte à lære (men ikke generell kunnskap, bare spesiell. Vite … Les mere

Immanuel Kant ble født i den østprøyssiske byen Kôningsberg. Han kom fra et kristent hjem og det har hatt en viktig bakgrunn for hans kristne overbevisning. Immanuel var ansatt på et universitet i Kôningsberg som professor i filosofi, og ble derfor kalt en fagfilosof. Han var en typisk professor som bare levde for sine teorier … Les mere

John Stuart Mill var en britisk filosof og økonom som regnes som en av de viktigste tenkerne innenfor den liberale tradisjonen. Han var sønn av en annen liberalist, James Mill, og han viet hele sitt voksne liv til å videreutvikle de politiske sidene av det liberale tankegodset. Mill var politiker og satt i underhuset i … Les mere

Forklar Descartes’ utsagn «Cogito ergo sum». Descartes lette etter en metode for å avgjøre om en oppfatning er sann eller ikke, og han mente at det derfor var best å begynne med å tvile på alt, og gå sakte frem for å finne ut hva det er umulig å tvile på. Han mente man skulle … Les mere

Ex phil – Darwin og evolusjonsteorien

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 05.02.2012

Darwin Charles Darwin var en britisk naturforsker som ble født i 1809. Han spilte en stor rolle i utviklingen av evolusjonsteorien. Selv om mange forskere hadde jobbet med teorier som lignet på evolusjonsteorien før Darwin, så er det  Darwin som har fått æren for teorien som også senere har blitt oppkalt etter han, Darwinismen.[i] Darwin … Les mere

Ex phil – Filosofi

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 04.02.2012

Platon(429 – 347) Hva er dyd? Etisk godhet, må i tillegg handle meningsfullt En udydig person: en som sitter og hører på ipod hele dagen   Hvorfor ha viten om dyd? Viten om dyd, er nødvendig for å være dydig(utføre gode handlinger) Alle handlinger har et mål, og alle ønsker å oppnå gode ting, noe … Les mere

Ex phil – Hypotetisk deduktiv metode

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 04.02.2012

-          En metode som går ut på at man starter med å fremlegge en hypotese, som er basert på gjetninger, kalkulasjoner osv., for deretter å teste disse hypotesene opp mot observasjoner fra eksperimenter og lignende. Til slutt er man i stand til å enten avkrefte hypotesen, eller styrke den. Man kan ikke bekrefte, men bare … Les mere

Ex phil – Etikk

Lastet opp i kategorien Examen philosophicum den 04.02.2012

Relativisme: Finnes to typer relativisme: -          1) Konvensjonalisme -          2) Subjektivisme -          3) Begrepsrelativisme 1) Konvensjonalisme: -          Konvensjonene(skikk og bruk) i en kultur eller et samfunn som bestemmer de moralske prinsippene -          Reformatorens dilemma: Galt i følge konvensjonalismen å gå imot sitt eget samfunn. Altså umoralsk å gjøre noe som ikke er i tråd med … Les mere